Renaix / Ronse


Literatuur

‘Ick ben doch morghen vroegh te Ronssen voor de stad’, of Joost van den Vondel en Ronse / [door] F. de Tollenaere. – 1999. – ill. In: Annalen: vol. 48 (1999), pag. 17-25.

De rederijkers van Ronse / L. Vandevelde. – 1993. – ill. In: Ons camers van rhetorike: vol. 6 (1993), afl. 1 (1e kwart), pag. 17-20; afl. 2 (2e kwart), pag. 13-16.

A. De Lannoy, J. Deconinck, `Le maintien de l’ordre à Renaix pendant les troubles avant l’institution de Conseil de Sang (1566-1568), Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring Ronse en het tenement van Inde 11 (1985) 56-58

Paul van Butsele, `De Beeldenstorm en zijn nasleep. Bannelingen, vluchtelingen en terdoodveroordeelden uit Ronse’, Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring Ronse en het tenement van Inde 15 (1966) 133-151

A. Cambier, `Een vermeende beeldenstorm te Ronse in 1599′, Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring Ronse en het tenement van Inde 11 (1962) …-…

Bannelingen en vluchtelingen uit Ronse (Renaix) : benevens een onderzoek naar hunne verblijfplaatsen, gedurende de Spaansche overheersching : archivalische gegevens / verz. door J.H. Bekouw. – Naarden : Rutgers, 1942-1950. – 2 dl. ; 25 cm