Sas van Gent

‘Frontier Steden en Sterckten’ : vestingwerken in Oost-Vlaanderen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen 1584-1839 / P. Stockman, P. Everaers. – 1e dr. – Hulst : De Maelstede, 1997. – 144 p. : ill. ; 24 cm + krt. Lit. opg.

Lacht niet te vroegh : ‘T is tijdts genoegh : Wel ionckheer, hoe dus breet, ben j’ooc een van die dwasen. – Gent : z.n. ; Tot Gendt : Gedruckt voor de Lief-hebbers, 1644. – 1 bl. ; in-2. Spotdicht op Frederik Hendrik en de Noord-Nederlanders, reactie op THYSPF 4712.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 4713

Lacht niet te vroegh! T’is tydts genoech : Wel Gentenaers hoe dus? hoe dus ghy malle dwasen!. – Tot Middelburgh by Iaques Fierens, 1644. – 1 bl. ; in-2. Spotdicht op de Gentenaars, naar aanleiding van de verovering van Sas van Gent, ondert.: Tracht na beter, Matthijs Joncheere.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 4712

Uyt-schrijvinge van den dagh der danck-zegginge over het stercke fort, ‘t Sas van Gent. – Z.pl., z.n., 1644. – 1 p. ; plano. Petit 2240.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 4708

Copie, uyt seeckere missive geschreven uyt ‘t legher van Syne Hoogheyt den prince van Orangien voor ‘t Sas: den 27 julij 1644. – ‘s Graven-haghe, : Lud. Breeckevelt, 1644. – 1 bl. ; plano. Knuttel 5125B; Petit 2236.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSIA 4703

Liiste vande vyants ghevangenen, bekomen in ‘t overkomen van de Ley, onder ‘t beleydt van Sijn Hoocheyt den heere prince van Orangien, etc. Op den 27. July 1644. – ‘s Graven-haghe, : L. Breeckevelt, 1644. – 1 bl. ; in-2. Knuttel 5125A. Petit 2237.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSIA 4704

Oratio ad Belgas, Hispano adhuc parentes: Sassa Gandavensi, auspiciis Foederati Belgii Ordinum, ductu Frederici Henrici, Arausionensium principis, expugnatâ. / Marcus Zuerius Boxhornius. – Lugduni Batavorum : apud A. Wiingaerde & F. Moiardum, 1644. – in-2.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSIA 807 : 28

Good nevves out of Flanders : The coppy of a letter sent from the most victorious his Highnesse the Prince of Orange his leaguer before Sasse of Gent, by a commander there, unto an eminent person at present in England : Concerning the taking and surrender of that inpregnable place Sasse of Gent, Wednesday the 7th of September, 1644 …. – London : T. Badger, 1644. – 8 °
Van der Wulp no. 2705.