Utrecht


(stad)

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 380-381.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 10, 178, 255.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 37 (C. Booth, Beschryvinge der stadt Utrecht, 1685).

Literatuur

De ommuurde stad : Geschiedenis van een stadsverdediging / René de Kam. – Amsterdam : Spectrum, 2020. – 299 p., : ill., 24 cm.

Op weg naar tachtig jaar oorlog : het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond : over de voorgeschiedenis en de eerste fasen van de Nederlandse opstand / J.J. Woltjer. – [Amsterdam] : Balans, cop. 2011. – 498 p., [16] p. pl. : ill., krt. ; 24 cm/ Met lit. opg., reg. ISBN 978-90-5018-838-8 geb.

‘Dimittimini, exite’. Utrechtse remonstranten onder het kruis 1618-1630 / Arend Pietersma, in: Jaarboek Oud Utrecht 2008, pp. 49-100.

Aards, betrokken en zelfbewust : de verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-1600 / Llewellyn Christina Julia Josephien Bogaers. – Utrecht : Levend Verleden Utrecht, 2008. – 2 dl. ; 25 cm. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam.

‘Een paradijs vol weelde’ : geschiedenis van de stad Utrecht / onder red. van R.E. de Bruin … [et al.]. – Utrecht : Matrijs, cop. 2000. – 592 p. : ill. ; 28 cm. Uitg. in samenwerking met Het Utrechts Archief. – Titel op rug: Geschiedenis van de stad Utrecht. – Met lit. opg., reg. ISBN 90-5345-175-7 geb

Kaplan, Benjamin J., `A clash of values: the survival of Utrecht’s confraternities after the Reformation and the debate over their dissolution’, De zeventiende eeuw 16 (2000) 100-117

Calvinists and libertines : confession and community in Utrecht, 1578-1620 / Benjamin J. Kaplan. – Oxford : Clarendon Press, 1995.

De beeldenstorm te Utrecht / door Louise Alix Taylor. – Hull : Univ. of Hull, 1990

Calvinists and libertines : the reformation in Utrecht, 1578-1618 / Benjamin Jacob Kaplan. – [S.l. : s.n.], 1989 (Ann Arbor : U.M.I). – XI, 385 p. ; 22 cm Proefschr. Harvard University.

De val van de Vredeborch : roman over de Tachtigjarige Oorlog / Thea Beckman. – 8e dr. – Rotterdam : Lemniscaat, 1994. – 251 p. : ill., plgr. ; 22 cm 1e dr. geb.: 1988.
Met lit. opg. ISBN 90-6069-920-3

“Vredenburg Castle” at Utrecht (1529-1577) / [by] T. J. Hoekstra. – [S.l.] : [s.n.], 1982

Kroniek van Utrecht : beknopte geschiedenis van de Domstad in jaartallen / [door] R. A. Hoogland Sr.. – Utrecht [etc.] : Het Spectrum, 1978. – 119 p., 8 p. pl. : ill,portr,krt. ; 20 x 20 cm
Bibliogr.: p. 119. – Met index. ISBN 90-274-4472-2. Hierin een substantieel stuk over de Tachtigjarige Oorlog

Vredenburg gekraakt : beleg en afbraak van een dwangburcht, 1576-1577 : [tentoonst.,] Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht, 15 okt.-17 dec. 1977 / [catalogus samengest. door een werkgroep o.l.v. J.G. Riphaagen. – Utrecht : Gmeentelijke Archiefdienst, 1977

Het hervormingsproces te Utrecht in de jaren 1577-1590 / H.H.J. van As. – Berkel (ZH) : Nederlandse Historiën, [1968]. – 36 p. : ill. ; 22 cm. – (Archief-reeks ; 2). Met lit. opg.

Bescheiden betreffende den Beeldenstorm van 1566 in de stad Utrecht / medegedeeld door J.C.J. Kleijntjens en J.W.C. van Campen. – Utrecht, 1932

Utrecht in 1566 en 1567 / Albertus van Hulzen. – Utrecht [etc.] : Noordhoff, 1932

Het ontstaan der satisfactie van Utrecht / Arthur Le Cosquino de Bussy. – Amsterdam : De Bussy, 1910. – VIII, 278 p. ; 24 cm. Proefschrift Leiden.

Verhaal van het beleg van het kasteel Vredenburg te Utrecht in 1576 / door Eenen Ooggetuige ; uitgeg. door S. Muller Fz. – S. l., [1883]

Plegtige intrede van Philips II binnen de stad Utrecht in den jare 1549 / door A. M. C. van Asch van Wijck. – [Herz. uitg.]. – Utrecht : Van der Monde, 1846