Majus, Wilhelmus

Over Wilhelmus of Gulielmus May of Maius (Majus) is tot nu toe niet meer bekend dan dat hij een uit Göttingen afkomstige drukker was, werkzaam in Keulen. Everhard van Reyd noemt hem in de voorrede van zijn geschiedwerk temidden van andere geschiedschrijvers: `eenen Sax Wilhelmus Majus van Gottingen, die nu visch, dan vleesch is, ende meer andere, niet weerdich noch te noemen, noch te lezen’. Hoe Majus’  werk zich verhoudt tot dat van tijdgenoten en voorgangers is nog geen onderwerp van studie geweest. Het boek is opgedragen aan Diederik van Bronkhorst en Batenburg, gedagtekend te Keulen, 24 maart 1594.

Historisch werk

Polemographia Belgica : Das ist: Niederländische Kriegsbeschreibung Darinnen klarlich, und gleich einem Spiegel oder gemalter Taffelen warhafftig, alle geschichten, und zufelle, so sich in Belägerung, Bestürmung, und eroberung aller Landtschafften, Stätte und Schlösser, desz gantzen Niederlandts, und zum theil Franckreich, von Anno 1565 bisz auff jetzt fliessent 1594 Jahr, unter Philippo II. König zu Hispanien, verlauffen und zugetragen, beschrieben werden. Mit schönen Marginalibus und einem weitleufftigem Register gezieret. Allen Regenten und Kriegsleuten in Frieden und Kriegszeiten nicht allein nützlich, sondern fast nöhtig zu lesen. Alles mit sonderm fleisz, und Unpartheisch zu nutz und wolfart gemeiner Teutscher Nation erstmals in Truck verfertigt. Durch M. Gulielmum Maium Gottingensem Saxonem.  – Cöllen: Beij Peter Keschedt, Unter der Trachenpfortten, 1594. – 844 p. ; in-4
Plaatsingscode UB Leiden: 637 H 26

Een ander exemplaar in catalogue 16 van The Romantic Agony (Brussel), nr. 1033.

May, H.W. Polemographia Belgica, das ist: Niederländische Kriegsbeschreibung […]. Cölln, W. Lutzenkirchen. 1613, p. 514, 518. (vermeld in: objectieve persoonsbibliografie van Marnix )

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden XII (eerste deel) (Haarlem, 1858) 95.

Niet in NNBW. S. de Wind , Bibliotheek van Nederlandsche geschiedschrijvers , 272 citeert Van Reyd, maar heeft zelf geen exemplaar gezien. Jan Romein, ‘Spiegel Historiael van den Tachtigjarigen Oorlog’, noemt ook Van Reyd, maar voegt er niets aan toe. B.A. Vermaseren behandelt hem in geen van zijn boeken of artikelen.