Nieuwpoort (Vlaanderen)

Westvlaams havenstadje, aan de monding van de IJzer in de Noordzee.

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 238-239

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 308-309.

Schoolplaten:

De slag bij Nieuwpoort / tekst van J.J. Moerman. – Groningen ; Djakarta : Wolters, 19XX. – 36 p. : ill. ; 23 cm. – (Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis ; [15])

Literatuur:

Over vrybuters en quaetdoenders : terreur op het Vlaamse platteland (eind 16de eeuw) / Tim Piceu. – Leuven : Davidsfonds/Leuven, cop. 2008. – 293 p. : ill., krt. ; 24 cm. Met lit. opg. ISBN 978-90-5826-535-7

Tactisch een Staats, strategisch een Paaps succes : de militaire campagnes van aartshertog Albrecht tot en met de slag bij Nieuwpoort / Luc de Vos en Etienne Rooms. – p. 34-45. : ill., krt. In: De val van het nieuwe Troje : het beleg van Oostende 1601-1604: (2004), p. 34-45.

1600: Slag bij Nieuwpoort : catalogus. – [S.l. : s,n,], cop. 2000 (Nieuwpoort : Dumon). – 142 p. : ill. ; 17×21 cm. Tentoonstelling georg. n.a.v. de 400ste verjaring van de Slag bij Nieuwpoort, van 1 juli tot 30 sept. 2000, organisatie: vzw Nieuwpoort 1600-2000 in samenw. met Stadsbestuur Nieuwpoort.

De slag bij Nieuwpoort : journaal van de tocht naar Vlaanderen in 1600 / Anthonis Duyck ; vert.: Vibeke Roeper ; inl. en annotatie: Wilfried Uitterhoeve. – Nijmegen : SUN, cop. 2000. – 103 p. : ill. ; 22 cm. Met lit. opg. ISBN 90-6168-965-1

Vanden tocht in Vlaenderen : de logistiek van Nieuwpoort 1600 / B. Cox. – Zutphen : De Walburg Pers, cop. 1986. – 191 p. : ill., krt. ; 25 cm. Met lit. opg. ISBN 90-6011-479-5 geb.

Nieuwpoort in de geuzentijd / Dirk van der Bauwhede. – Torhout : Flandria Nostra, 1986, cop. 1985. – 63 p., [1] vouwbl. : ill. ; 24 cm. ISBN 90-6909-016-3

De slag bij Nieuwpoort in 1600 / Maria Vlamijnck. – Westende, Middelkerke : Heemkring Bachten de Kupe, 1981. – 72 p. : ill. ; 24 cm. – (Heembibliotheek Bachten de Kupe ; nr. 19)

Het beleg van Nieuwpoort / tek. Hec Leemans ; tekst J. Daniël. – Brussel : Hoste, [1981]. – 46 p. : ill. ; 28 cm. – (Bakelandt ; 11)

Het beleg van Nieuwpoort / door Maria Vlamijnck. – Antwerpen : Mercurius, 1977. – 228 p. : ill. ; 21 cm

Le protestantisme à Nieuport au XVIe siècle / A.L.E. Verheyden. – Bruxelles : Palais des Académies, 1951. – 60 p. ; 24 cm

Hagar : De slag bij Nieuwpoort / Isaac da Costa ; met inl. en aant. door W.J.C. Buitendijk. – Zutphen : Thieme, [1972]. – 112 p. : ill. ; 19 cm. – (Klassiek letterkundig pantheon ; Klassiek letterkundig pantheon ; 142/144). Oorspr. uitg. resp.: 1847, 1859. ISBN 90-03-21570-7

De slag bij Nieuwpoort (2 juli 1600) / door H. Augustijns ; [tek. van A. Panis]. – Antwerpen : De Sikkel, 1958. – 32 p. : ill. ; .. cm. – (Historische verhalen voor de jeugd. 5e reeks ; 6)

Karel Vos, `De slag bij Nieuwpoort en prof. Fruin’, De Tijdspiegel, Juli 1909.

Coutumes de la ville et du port de Nieuport / [publ. avec introd.] par L. Gilliodts-van Severen. – Bruxelles : Goemaere, 1901. – 490 p. ; 31 cm. – (Coutumes des pays et comté de Flandre Quartier de Furnes ; t. 5) (Recueil des anciennes coutumes de la Belgique)

W.J. Knoop, `De Slag van Nieuwpoort’, De Gids (1869) IV, 36-71, 251-285

R. Fruin, `De slag bij Nieuwpoort’, Bijdragen voor Vaderlandse Geschiedenis en Oudheidkunde , nieuwe serie, deel 5 (1869) 65-91; herdrukt in: idem, Verspreide Geschriften III (‘s-Gravenhage 1902) 225-249

De slag by Nieuwpoort : dichterlyk krygstafereel / door L. van Hoogev een -Sterck, opgedragen aan N. de Keyser. – Antwerpen : J.P. Van Dieren en comp, 1844. – xiv, 149 p. ; 22 cm

Verzamelde berigten omtrent de krijgsbevelhebbers bij Nieuwpoort : 2 Julij 1600 / [door C.L. Schuller tot Peursum]. – Utrecht : bij N. van der Monde, 1836. – [4], 116 p. ; 22 cm. Omslag- en rugtitel: Krijgsbevelhebbers bij Nieuwpoort, 1600.

De herder op het slagveld te Nieuwpoort : dichtstuk, bekroond met een buitengewone eerpenning door de Maatschappij van Taal- en Dichtkunde te Nieuwpoort / L.G. Visscher. – Brussel : Brest en Van Kempen, 1822. – .. p. ; in-8. Saakes 7 (1822), p. 382.

Veldslag van Nieuwpoort, door Mr. den Ridd. Odevaere, schilder des konings : estetieke beschrijving der schilderij / [door N. Cornelissen ; uit het Frans vert. door F.A. de Coninck]. – Gent : W. de Busscher en zoon, 1820. – [8], 25 p. ; 31 cm (Vert. van: Bataille de Nieuport, par Mr. le Chev. Odevaere. – 1820.)

Bataille de Nieuport, par Mr. le Chev. Odevaere, peintre du roi : description estétique du tableau / [N. Cornelissen]. – Gent : G. de Busscher et fils, 1820. – [8], 23 p. ; 31 cm

De slag bij Nieuwpoort, heldenspel, en Emilia van Nassau, treurspel / door A. Loosjes Pz. – Te Haerlem : bij A. Loosjes Pz., 1786. – VIII, 164 p. ; 21 cm

[Slag bij Nieuwpoort] / Florentius Balthasar ad vivum expressit. – Niet op schaal. – [S.l.] : Florentius Balthasar, [ca. 1601]. – 1 krt. in 4 bladen. : kopergravure. ; 58,5×88 cm. Opgedragen aan Prins Maurits (r.b.). – Met gedicht in twee kolommen van Grotius. – Wapenborden van de Zeven Provinciën en Prins Maurits. – Muller 1136, Van Stolk 1084. – Met privilege voor 4 jaar. – Met een chronogram van Grotius in een strook boven de kaart: Vincitur Albertus quintilis sole secundo Mauritius vincit belligerante Deo. Collectie Bodel Nijenhuis: 009-14-004.

Oratio panegyrica, qva generatim fortissimi principis Mavritii, prinpis Avriaci, comitis Nassavii, ÿ&c. marchionis Veræ et Vlissingæ, ÿ&c: laudes, speciatim vero conflictus prope Neoportum pertractatur. / Recitata publicè in Athenæo Lugdunensi Batauo, a Nicolao Kinschoto Delphio, 9. Septembris, anno 1600. – Hagæ-Comitis, : ex officinâ Alberti Henrici, 1600. – [68] p. ; in-4. – A-G 4 H 6. Bevat ook een lofdicht op de schrijver door Hugo de Groot. – Bevat ook: Tabulae Werneri Saulhemi fratris Minoritae anno 1314 conscriptae, in het Duits en Latijn. – Knuttel 1143.
Plaatsingscode UB Leiden: 1007 A 44; PAMFLT 1600: 2; THYSIA 1855: 2.