III De Republiek tot de dood van Willem II

Vergadering van de Staten-Generaal

Het gemenebest van de Verenigde Nederlanden werd vertegenwoordigd door de Staten-Generaal, samengesteld uit de afgevaardigden van de Staten van de verenigde provincies, met uitzondering van Drente. Sedert 1585 werd hun vergadering in Den Haag gehouden en sedert 1593 bleef zij onafgebroken bijeen. Er bestond geen algemene instructie; iedere provincie kon haar afgevaardigden een bijzondere instructie meegeven.

Voor verdere toelichting zie: [Thorbecke]/Fruin/Colenbrander, 
Staatsinstellingen (ed. 1922), 181-188.