Munck, Joseph-Jacques De

Mechelen, 15 maart 1740 – Mechelen, 15 mei 1792

Notaris en geschiedschrijver te Mechelen. Behalve de hier genoemde boeken die betrekking hebben op de Tachtigjarige Oorlog schreef hij een aantal religieus-historische werken. Hij publiceerde anoniem of onder zijn initialen J.J.D.M.

Twee-hondert jaerigen jubel-galm der XIX. salige martelaren van Gorcum / in rym-galm opgeheldert door Jouffrouw J.P.V.G. ; Met een kort verhael van hun leven, wonderheden, reliquien, ende salig-verclaeringe. / Door J.J.D.M. – Tot Mechelen : by J.F. Vander Elst, …, 1772. – [4], 59 p. ; in-8

De Stadt Lier door de rebellen verrast ende door de borgers van Mechelen ende van Antwerpen ontset …[1595] / door I.I. [de Munck]. – tot Mechelen : J.F. van der Elst, 1781. – 144 pag. ; 20×12 cm

Literatuur

BN V, 579-582 (Emmanuel Neeffs)