1568


De prins van Orangiën is te velde gecomen

Uit: J. van Vloten, Nederlandsche geschiedzangen , I, 1864, 357-359.
Oorspronkelijke bron: Geuseliedtboeck

De prins van Orangiën is te velde gecomen, Vive le Geus!
Ghy papen als apen, ghy meucht wel schromen, Bedeckt u neus;
Door den prince, spijt alle papisten, Wy blijven Geus.

Al die papisten nae haer goetdencken, Vive le Geus!
Zy meenden Godes leer te krenken, Sy zijn soo beus;
Al door den prins, spijt alle papisten, Wy blijven Geus.

Godes leeringh sal blijven staen, Vive le Geus!
Der papen Godt die moet vergaen, Hoort mijne leus,
Al deur den prins, spijt papen en muncken, Wij blijven Geus.

Al hebben sy so menighen simpelen bedroghen, Vive le Geus?
Zy hebben soo menighen leughen gheloghen, Met verraet alteus;
Door den prince, spijt papen, wout-apen, Wy blijven Geus.

Sy bouwen op pausen-leeringhen vals, Vive le Geus!
Die gheschoren dieven, haar aflaets brieven, Die zijn al beus,
Door den prince, spijt zielmis, vigily, Wy blijven Geus.

Haer guychelspel, haer valsch opstel Vive le Geus!
En mach niet staen, maer moet vergaen, Oock haer moeder beus;
Door den prince, spijt duc dAlvens placcaten Wy blijven Geus.

sPaus bullen en zijn niet meer ghesien, Vive le Geus!
Duc dAlva kan scherp weere meer bien, Haer macht is veus,
Door den prince, spijt duc dAlffs aencleven, Wy blijven Geus.

Den paus heeft ghebroken Godes ghebodt, Vive le Geus!
Sy jaeghen hem nae met de nAlff int cot, Dit is doch heus;
Door den prins, spijt muncken en k’nuncken, Wy blijven Geus.

Nu hoort men den geestlijcken hoop seer clagen, Vive le Geus!
Omdat men de zielmoorders wt haer nesten siet jagen, Dit is de gleus,
door den prins, spijt jacopijnen, bagijnen, Wy blijven Geus.

Hoe werden de ziel-verraders nu dus veracht, Vive le Geus!
Omdat paus Jut en heeft gheen macht, Als sy hadden een peus;
Al door den prins, spijt cardinalen, te malen, Wy blijven Geus.

Och papen, papinnen, ghy zijt het wel waert, Vive le Geus!
Want ghy u valsche inquisicy vermaert Wout bringhen, ist heus? –
al door den prins, spijt muncken, munckinnen, Wy blijven Geus.

Oorloff, ziel-moorders, wy raden u wel, Vive le Geus!
Dat gehy u wacht voor Lucifers hel, Men branter beus. –
Al door den prins, smaeckt dit bediet,
Wy blijven Geus