Vossenhuid

De Spartaanse veldheer Lysander (� 395 v.Chr.) heeft eens gezegd dat als een leeuwenhuid niet past, men beter de huid van de vos aantrekken. Met andere woorden: waar met militaire kracht geen resultaten kunnen worden bereikt, moet men dit met listigheid doen.

Hier volgt een voorbeeld, waarbij Don Juan van Oostenrijk van arglistigheid wordt beticht:

Lysander konink van Sparte hadde een gemein spreek-woordt, dat waer ‘t vel van denLeeuw niet en moegt te passe komen, dat men daer moest naeyen het vel van den Vos. Dit spreek-woordt is seer waergenomen en seer neerstig naergevolgt van alle de gene die geleert hebben geweest in de Cabale van Machiavelli. Maer boven alle ander, soo arbeidt heer Don Jan om het selve nu ter tijdt te werke te stellen, gebruikende alle maniere van practijken, en honig van geveinsde soetigheit en goedertierenheit, tegen den genen, die hy weet, dat een schromen hebben van sijne Leeuwsche huidt en nature.

In bewerking, Bor I, Authentieke stukken, 180