Nicolas de Landas, heer van Heule

Zuidnederlands edelman en militair

Bergen (Henegouwen), begin 16 de eeuw – ?, ?

Nicolas de Landas, heer van Heule, was een edelman die zich onderscheidde tegen de Fransen in de veldslagen bij Saint-Quentin en Grevelingen. Daarna streed hij bij Wattrelos op 27 december 1566 tegen de Geuzen. Door de graaf van Egmond was hij aangesteld als grootbaljuw van Armentières. Hij kreeg een ongewone taak toen de graaf van Egmond hem op 9 december 1567 aanstelde als zijn verdediger tegen de aanklachten van de Raad van Beroerten. Dit werd een lijdensweg zowel voor de graaf als zijn verdediger omdat de hertog van Alva allerlei belemmeringen opwierp om de verdediging van de graaf te bemoeilijken. Zo mocht Landas nauwelijks de graaf bezoeken en dreigde Alva ook hem het hoofd voor de voeten te leggen als hij zich niet aan Alvas voorschriften hield. Zo probeerde Landas verschillende leden van de Orde van het Gulden Vlies te mobiliseren om voor Egmont op te komen. In de loop van 1568 week Landas uit naar Luik en liet hij zich als verdediger van Egmond vervangen door Jean du Bosch. Op 7 september 1568 werd ook Landas door de Raad van Beroerten bij verstek veroordeeld tot eeuwige verbanning en verbeurdverklaring van zijn goederen. In 1574 kreeg hij bij een algemeen pardon zijn bezittingen terug.

Anton van der Lem

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden : niet opgenomen

Biographie Nationale de Belgique XI (Bruxelles, 1890-1891) 251-253 (Léopold Devillers)

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Correspondance franaise de Marguerite dAutriche, duchesse de Parme, avec Philippe II. J.S. Theissen, H.A. Enno van Gelder ed. (3 tom., Utrecht, 1925-1942) III, 137

Edmond Poullet ed., Correspondance du cardinal de Granvelle, 1565-1586 (12 dln., Bruxelles, 1877-1896) III, 77, 146 (veroordeling), 181, 190, 291; V, 149, 165

Journal de Nicolas de Landas, procureur-général du comte dEgmont, Léopold Devillers ed., dans: Bulletin de la Commission Royale dHistoire (4 e serie, t. IX, pp. 393-446).

Louis Prosper Gachard ed., Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas (5 tom., Bruxelles 1848-1879) II, 8-9; III, 513