Maasdal

Het Limburgse Maasdal gedurende de Tachtigjarige- en de Dertigjarige oorlog met inleiding en vervolg, 1543-1663 / door H.H.E. Wouters. – [Maastricht : Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 1967]

Grensland en bruggehoofd : historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht / Hubertus Henricus Elize Wouters. – Assen : Van Gorcum [etc.], 1970