Consejo de Flandes

Hoge raad voor de Nederlanden en Bourgondië.

Literatuur

Felipe II : el rey en el despacho / José Antonio Escudero. – Madrid : Editorial Complutense, 2002. – 636 p. : bijlage (vouwkrt 84×128 cm). ; 25 cm
Met lit. opg. en index. ISBN 84-7491-675-5. Bijlage in de vorm van een uitklapbaar schema, onder de titel: La máquina de gobierno. In dit schema worden als secretarissen genoemd: Alonso de Laloo, Esteban de Ibarra, Juan de Mancisidor/

Paul Janssens, René Vermeir: Hoge Raad voor de Nederlanden en Bourgondië te Madrid, in: E. Aerts, M. Baelde, e.a., De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795). 2 dln., Brussel: Algemeen Rijksarchief, 1994. Band I, pp. 97-108