Oudenbosch

Oudenbosch huwelijken, 1614-1811 : rooms katholiek, gereformeerd, schepen, notarieel / door A.C.M. Gouverneur. – [Waalwijk : Gouverneur], [1995]. – 295, XXXV bl. : ill. ; 22 cm. Met index. Geb.

De ‘Geusen’ schoolmeester van Oudenbosch / C.M.M. van Caulil. In: Jaarboek, ISSN 0920-5179: vol. 54 (1994), pag. 133-145.

Het wijtvermaerde veer op Dordt (vervolg) : Delft handelspartner van Oudenbosch in de periode van omstreeks 1450 tot 1568 / samenstelling door P.L.M. van der Bom. – Oudenbosch : Heemkundige Kring Broeder Christofoor, [1993]. – 36 p. : ill. ; 21 cm. – (Uitgave van de Heemkundige Kring Broeder Christofoor ; nr. 32)

Het protestantisme in het algemeen en dat in Oudenbosch in het bijzonder / R. Leentfaar. In: Parade : officiële uitgave van de Koninklijke Militaire Academie te Breda, ISSN 0166-9982: vol. 10 (1989), afl. 3, pag. 23-30.

Het wijtvermaerde veer van Oudenbosch op Dordt / door Christoforus van Langen. – 2e ongew. dr. – Oudenbosch : Heemkundige Kring Br. Christofoor, [1988]. – 30 p. : ill. ; 21 cm. – (Uitgave van de Heemkundige Kring Broeder Christofoor ; nr. [5]). Oorspr. uitg.: 1942.

Hervormde Gemeente Oudenbosch, 1613-1988 / [samenst.: R. Leentfaar]. – Oudenbosch : Hervormde Parochie, 1988. – 40 p. : ill. ; 21 cm. Met lit. opg.

Het wijtvermaerde veer van Oudenbosch op Dordt / door Christoforus van Langen. – [Roosendaal : J. v. Suykerbuyk], [1942]. – 30 p. : ill. ; 23 cm. Overdr. uit: Jaarboek v.d. Oudheidkundige kring “De Ghulden Roos” ; jrb. 2, p. 108-137.

Oudenbosch in verleden en heden : voorafgegaan door een beknopte geschiedenis der St. Bernaarts-abdij bij Antwerpen / door H. Levelt ; met inl. van Jac. van Ginneken. – [S.l. : s.n.], 1931 (Zundert : Vorsselmans). – XV, 388 p. : ill. ; 24 cm

Brabantsch landjuweel ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van het gilde “St. Sebastiaan” te Oudenbosch : 7-9 Juni 1930 (2e Pinksterdag). – [S.l. : s.n.], 1930 (Zundert : Vorsselmans). – 56 p. : ill. ; 23 cm. Omslagtitel.

Autentijcke brief van ‘t gene in het dorp den Ouden-Bosch En andere plaetsen de Spaensche Soldaten, aen de Gereformeerde, Tyrannye gepleecht hebben. – [S.l.], gedruckt voor de Capellaen N. Schouten s.a. [1666]. – in-4. Tiele 5468.