Berlaymont, Gilles van, baron van Hierges

Nederlands edelman en veldheer, stadhouder en lid van de Raad van State

?, ? – bij Maastricht, 18 juni 1579

Biografie

Gilles van Berlaymont was de oudste zoon van Charles, graaf van Berlaymont , stadhouder van Henegouwen. Hij onderscheidde zich in 1567 bij de inname van Valenciennes onder het bevel van Noircarmes. In 1572 werd hij verkozen tot ridder in de Vliesorde en benoemd tot stadhouder van Friesland, als opvolger van Megen . Kort daarop werd hij ook tot stadhouder van Gelderland aangesteld. Tevens was hij in de daaropvolgende jaren een grote hulp in de militaire operaties van Alva en Requesens. Zo gaf hij op 17 juli 1575 het bevel om op te trekken naar Oudewater , dat hij op 7 augustus wist in te nemen. Vandaar ging hij naar Schoonhoven, dat zich onmiddellijk overgaf. In die omgeving was hij ook werkzaam als bewindvoerder – daartoe aangesteld door Filips II – van Filips Willem van Nassau, enige zoon van Willem van Oranje en Anna van Egmond. Na de dood van zijn moeder was deze graaf van Buren en baron van IJsselstijn geworden. Hierges schetste op 31 maart 1576 in een brief aan de Raad van State de miserabele toestand in zijn provincie. Op 2 september 1577 werd hij als gewoon lid in de Raad van State opgenomen. Na de dood van zijn vader in 1578 werd hij tevens benoemd tot stadhouder van Namen en Artesië en hoofd van de Raad van Financiën. Vóór de aanstelling echter sneuvelde hij reeds op 18 juni 1579 bij het beleg van Maastricht.

Michel Baelde en Anton van der Lem

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden II (eerste stuk) (Haarlem, 1853) 132-136

Biographie Nationale de Belgique II (Bruxelles, 1868) 258-265 (le général Guillaume)

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Baelde, Collaterale raden, 233

De Oudewaterse moord / Nettie Stoppelenburg ; foto’s C.J.H. Meijerink. – [S.l.] : Stichting Cultureel Sociaal Fonds Mooyman-MARTENS, cop. 2005. – 145 p. : ill., krt. ; 20 cm. Met lit. opg. ISBN 90-5479-080-6, p. 19 vlg.
Plaatsingscode UB Leiden: 2869 E 38

[Album met belegeringen, fortificaties, stadsplattegronden en vestingbouwkundige ontwerpen, gemaakt in opdracht van Gilles de Berlaymont, baron van Hierges]. – [S.l. : s.n., ca. 1570-1578]. – 1 atlas met 50 kaarten. : pentekeningen in sepia. ; 46,5 x 39 cm. Lit.: Ch. van den Heuvel, Een atlas voor Gilles de Berlaymont. In: Caert-Thresoor 15 (1996), 57-69.

De blokkade van Zalt-Bommel : dagverhaal van Gasparus de l’Agarge, geestelijke, behoorende tot het gevolg van Gillis de Berlaimont, heer van Hierges: hierin vindt men byzonderheden wegens het voorgevallene voor Zalt-Bommel en omstreken, ook wegens den slag op de Mokerheide, 1574 / uitg. en toegel. door H.F.M. Huybers en J. Kleyntjens. – Arnhem : Gouda Quint, 1925. – 113 p. : ill. ; .. cm. – (Werken, uitgegeven door “Gelre ; no. 16)

Brief van den stadhouder Hierges, 1577 In: Overijsselsche almanak voor oudheid en letteren: vol. 16, pag. 113-121. Brief aan Gelderland, Zutphen en Overijssel.

Gilles van Berlaimont heer van Hierges: onuitgegeven brieven uit de maanden Mei 1576 tot January 1577 / [medeged. door Joh. van Vloten]. – [Utrecht], [1860]. – 8ÿê. – (Codex diplomaticus Neerlandicus ; 2 : 4 : 2 : 6)

Lettres inédits de Gilles de Berlaimont, baron de Hierges, gouverneur et capitaine gén·ral de la Hollande, d’Utrecht : suivies de quelques documents concernant l’emprisonnement et la mise en liberté de Gaspard Robles, baron de Billy. – [Utrecht], [1857]. – Gepag. 136 -213. ; 8ÿê. – (Codex diplomaticus Neerlandicus ; 2 : 4 : 1 : 3)