Reimerswaal


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 280.

Literatuur

De opmaat tot de Opstand : Zeeland en het centraal gezag (1566-1572) / C. Rooze-Stouthamer. – Hilversum : Verloren, 2009. – 266 p. : ill. ; 25 cm. Met index, lit. opg. – Met samenvatting in het Engels. ISBN 978-90-8704-091-8 geb.

De verbinding tussen Tholen en Zuid-Beveland en de laatste jaren van Reimerswaal / J.P.B. Zuurdeeg. In: Nehalennia : bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en de Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek, ISSN 0168-7131: (1990), afl. 78, pag. 2-12.

Historische bibliografie van de Bevelanden tot 1795 (inclusief Reimerswaal) / samengest. door C.P. Huybregtse. – [Amsterdam], 1968. – 41 p. : ill. Werkstuk 2e cyclus Bibliotheek- en Documentatieschool Amsterdam.

C. Hollestelle, ‘De voormalige stad Reimerswaal’, Sint Geertruydtsbronne 9 (1932), 125-134, 183-187; 10 (1933) 32-39, 65-71, 116-120, 172-179; 11 (1934) 32-39, 83-90

Het recht der stad Reimerswaal / uitg. door R. Fruin. – ‘s-Gravenhage : Nijhoff, 1905. – V, 278 p. ; 24 cm. – (Werken der Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht ; 2e reeks, no. 7). Aan de kop van de titelpagina: Oude vaderlandsche rechtsbronnen. – Ook beschikbaar in microvorm.

Het archief der stad Reimerswaal / door R. Fruin Th. Az. – ‘s Gravenhage : Nijhoff, 1897. – 125 p. ; 25 cm. Aan de kop van de titelpagina: Rijks archief-depôt in de provincie Zeeland. – Met indices. – Ook beschikbaar in microvorm.

De ondergang van Reimerswaal / door J. Stamperius. – Heusden : Veerman, [1896]. – 95 p., [3] bl. pl. : ill. ; 20 cm. – (De nieuwe bibliotheek voor de jeugd ; serie 10, 4)
Een verhaal voor de jeugd. – Ook beschikbaar in microvorm.

Beschrijving der stad Reimerswaal, in haren bloei en ondergang / A. Geluk J.Az ; bew. door F. Caland ; [met een voorwoord door F. Nagtglas]. – Middelburg : Van Benthem & Jutting, 1877. – VIII, 54 p. : krt. ; 23 cm. Ook beschikbaar in microvorm..

De zeeslag voor Reimerswaal (28 Januarij 1574) / door J.F. Bosdijk. – Amsterdam : J.C. van Kesteren, 1847. – [6 p.]. ; 22 cm

[Aldus vertoonen sig de fondamenten der huysen bij geheel leeg water der door ‘t water geruineerde stad Rommerswael]. – [S.l. : s.n.], [18e E.]. – 1 krt. ; 6×11 cm
Kaart van: Reimerswaal, Nederland. – Kopergr. – Carton eener kaart van Reimerswaal in Smallegange, Chronyh v. Zeel.. – Zeland. ill II bl 12. – Beschrijving naar fiche-catalogus Bodel Nijenhuis.