Alderkerk, Johannes

Leiden, (ged.) 17 februari 1697 – Beverwijk, 5 mei 1742

Alderkerk was predikant in Kwadijk (sinds 1723) en daarna in Beverwijk (sinds 1725).

Werk

De wonderdaden des allerhoogsten Godts, doorlugtig gezien in de grontlegginge en voortzettinge van Nederlants vryheyt, inzonderheit kragtdadig gebleken in het vermaarde beleg ende ontzet der stadt Leyden, voorgevallen in den jare 1573, ende 1574 / uit de gedenk- ende geloofwaardigste geschiedtschriften opgestelt door Joannes Alderkerk. – Te Leyden : by Abraham Kallewier, 1730. – [28], 238, [2] p. ; in-8
Plaatsingscode UB Leiden: 1149 G 24: 1

De wonderdaden des allerhoogsten Godts doorlugtig gezien in de grontlegginge, en voortzettinge van Nederlants vryheyt; inzonderheit kragtdadig gebleken in het vermaarde beleg ende ontzet der stadt Leyden, voorgevallen in den jare 1573, ende 1574; uit de gedenk- ende geloofwaardigste geschiedtschriften opgestelt door Joannes Alderkerk…..; de twede druk merkelyk vermeerdert en verbetert. – Leiden : Abraham Kallewier, 1731. – [XLVIII], 260 p. : ill. ; .. cm
Deze editie niet in Leiden, wel aan de VU

De wonderdaden des allerhoogsten Godts, doorlugtig gezien in de grontlegginge en voortzettinge van Nederlants vryheyt; inzonderheit kragtdadig gebleken in het vermaarde beleg ende ontzet der stadt Leyden, voorgevallen in den jare 1573, ende 1574 / uit de gedenk- ende geloofwaardigste geschiedtschriften opgestelt door Joannes Alderkerk. – 3e dr. – Leyden : Abraham Kallewier, 1734. – 260 p. ; in-8
Plaatsingscode UB Leiden: 1115 G 10

De wonderdaden des allerhoogsten Godts, doorlugtig gezien in de grontlegginge, en voortzettinge van Nederlants vryheyt, inzonderheit kragtdadig gebleken in het vermaarde beleg ende ontzet der stadt Leyden in 1573 ende 1574 enz. / door J. Alderkerk. – 4e dr. – Leyden, 1756. – .. p. ; in-8
Plaatsingscode UB Leiden: 1007 B 18

Handschrift

In de Bibliothèque Wallonne, Ms. B 48 bevindt zich een Franse vertaling in handschrift, die niet is uitgegeven.

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden I (Haarlem, 1852) 163

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek IV (Leiden, 1918) 28 (G.A. Wumkes) Haitsma Mulier/Van der Lem, Repertorium van Geschiedschrijvers in Nederland , 1500-1800, nr. 8.

Neerlands Israël : het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw = “Neerlands Israël” : the national consciousness of the traditionally reformed in the 18th century / Cornelis Huisman. – Dordrecht : Van den Tol, 1983. – 180 p. ; 24 cm. Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht. – Met een samenvatting in het Engels. – Met bibliogr. en reg. ISBN 90-6389-123-7