Affligem / Afflighem

Dorp ten oosten van Aalst, bekend om de grote benedictijner abdij van Affligem. De abdij was gesticht in 1083 door graaf Hendrik van Leuven en gold als de rijkste van Brabant. Hier werd de hertogelijke standaard van Brabant bewaard. Ondanks het hevige verzet van de geestelijken werd de abdij als dotatie aan de aartsbisschop van Mechelen toegewezen. De abt van Afflighem was de voornaamste vertegenwoordiger en voorzitter van de geestelijke stand in de Staten van Brabant.

Anton van der Lem

Literatuur

Dom Benedictus van Haeften proost van Affligem 1588-1648 : bijdrage tot de studie van het kloosterleven in de Zuidelijke Nederlanden / door H. Verleyen. – Brussel : Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1983. – 242 p. : ill. ; 26 cm. – (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren, ISSN 0770-0997 ; jrg. 45, nr. 106). Met lit. opg. ISBN 90-6569-332-7

Negen eeuwen Affligem 1083-1983 / Wilfried Verleyen. – Affligem : Abdij Affligem, 1983. – 264 p. : ill. ; 29 cm

Dom Benedictus Van Haeften, proost van Affligem, 1588-1648 : bijdrage tot de studie van het kloosterleven in de Zuidelijke Nederlanden / Wilfried Verleyen. – Hekelgem (Abdijstraat 6, B-1790) : Abdij Affligem, 1980. – 2 dl. (xxxiii, 464 bl.). : ill., facs., krt., portr. ; 30 cm. Literatuuropgave: p. xiv-xxxiii.

De monniken van Affligem in de 17e eeuw / Wilfried Verleyen. – [S.l.] : Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant, 1970. – p. 1-12. ; 24 cm
Overdr. uit: Eigen schoon en De Brabander.- 53e jrg., nr. 1-2 (1970) pp. 1-12. – Met lit. opg.

Fontes affligemenses : bouwstoffen voor de geschiedenis van de abdij Affligem. – Hekelgem : Abdij Affligem, 1966-…. – .. dl. ; 33 cm

Affligem : van allen cloosteren spieghel. – Hekelgem : Abdij Affligem, 1962. – 19 p., [12] p.pl. : ill. ; 22 cm

Affligem, roem van ons land / Dom Albertus van Roy O.S.B. – Leuven : Davidsfonds, 1953. – 228 p., XXIV pl. : ill. ; 20 cm. – (Keurreeks van het Davidsfonds ; 52; 1953, 3)

Une page sombre de l’histoire de l’abbaye d’Afflighem. L’usurpation du siège abbatial (1577-1581) / par Guy Rolin. – In: Miscellanea historica in honorem Leonis van der Essen : universitatis catholicae in oppido Lovaniensi iam annos XXXV professoris. – Bruxelles [etc.] : Éditions universitaires [etc.], 1947. – 2 dln. (lxxiii, 1065 p.). : portr. ; 25 cm. – (Recueil de travaux d’histoire et de philologie. 3e série ; 28-29) II, 685-690

Affligemensia : bijdragen tot de geschiedenis van de Abdij Affligem vanaf haar stichting tot aan het Concordaat van 1801. – 1 (1945) – …. – Hekelgem : Abdij Affligem, 1945-…. – xx cm. Verschijningsfrequentie is onbekend.

Dom. Benedictus Haeftenus, of Het Utrechtsche geslacht van den kerkelijken auteur Jacobus van Haeften (1588-1648), proost der Benedictijner Abdij van Afflighem in België / door M. van Haaften. – Amsterdam : Ten Have, 1940. – [IV], 59 p. : portr. ; 23 cm. Met reg.

De abdij Affligem : beknopte geschiedenis / Renerius Podevijn. – Merchtem : Sacré-De Buyst, 1931. – 32 p. : ill. ; 26 cm. Overdr. uit: “Eigen schoon & de Brabander”, jrg. 14, p. 1-32.

Cartulaire de l’abbaye d’Afflighem et des monastères qui en dépendaient / publ. par E.H.J. Reusens. – Louvain, 1903. – 638 p. ; .. cm. – (Analectes pour servir à l’histoire ecclésiastique de la Belgique. Section 2)

Geschiedenis der Benedictijner Abdij van Affligem / Bernard O.S.B.. – Gent : Siffer, 1890. – 382 p. : ill. ; 23 cm

Mémoires de Viglius et d’Hopperus sur le commencement des troubles des Pays-Bas / avec notices et annotations par Alph. Wauters. – Bruxelles : Heussner [etc.] ; La Haye : Nijhoff, 1858. – XXIV, 392 p. ; 23 cm. – (Publications de la Société de l’Histoire de Belgique. 1re série, XVIe siècle ; 2) (Collection de mémoires relatifs à l’histoire de Belgique). Reg., p. 31