Spanheim, Friedrich

Amberg (Palts), 1 januari 1600 – Leiden, 14 mei 1649

Portret van Friedrich Spanheim sr., hoogleraar te Genève en Leiden. Prent van de hand van Carl Amon. Universiteitsbibliotheek Bijzondere Collecties , legaat Bodel Nijenhuis. Plaatsingscode: BN 1339.

Biografie

Friedrich Spanheim sr. was een orthodox theoloog, die gestudeerd had te Heidelberg en Genève. Sedert 1626 was hij hoogleraar filosofie te Genève, een leerstoel die hij in 1631 verruilde voor die van de theologie. In 1642 werd hij als hoogleraar theologie naar Leiden gehaald, waar hij een vooraanstaande plaats bekleedde. Hij was er ook predikant van de Waalse gemeente. Zijn gelijknamige zoon werd eveneens hoogleraar in de theologie in Leiden.

Historische werken

The great and famous battel of Lutzen, fought between the renowned king of Sweden and Walstein … : Here is also inserted an abridgement of the kings life and a relation of the king of Bohemia’s death / faithfully translated out of the French coppie. – [London], 1633. – VI, 39 p. ; 19 cm
Uittreksel uit: Le soldat suedois / Friedrich Spanheim. – STC. 12534.
Auteur: Friedrich Spanheim
Plaatsingscode UB Leiden: 186 B 16

Le soldat Suédois / [histoire de la guerre de Gustave Adolphe en Allemagne par Fréd. Spanheim]. – [S.l.], 1633. – .. p. ; in-8
Plaatsingscode UB Leiden: Thysia 552

Le soldat Suédois : ou histoire véritable de ce qui s’est passé depuis la venue du roy de Suède en Allemagne jusques à sa mort. – Dern. éd. augm. – Rouen, 1634. – .. p. ; in-8
Auteur is Fréd. Spanheim.
Plaatsingscode UB Leiden: 384 G 15

Commentaire historique de la vie et de la mort de messire Christofle, vicomte de Dhona / [par Fred. Spanheim]. – Genève : Jaques Chouët, 1639. – XVI, 428 p. ; 21 cm
Plaatsingscode UB Leiden: 80 F 36

Memoires sur la vie & la mort de … princesse, Loyse Iuliane, electrice Palatine, née princesse d’Orange, &c. : Contenans un abbregé de quelques evenemens notables de nos temps, & de divers mysteres qui s’y sontpassez. – A Leyden, : de l’imprimerie de Iean Maire, 1645. – [16], 432, [44] p., [1] portr. : gegrav. titelbl. ; in-4. Auteur is Friedrich Spanheim.
Plaatsingscode UB Leiden: 662 C 11 en 1015 G 19

Laudatio funebris Frederici Henrici Arausionens principis, … / Friderik Spanhemius. – Lugd. Bat. : Offic. Elzevir, 1647. – .. p. ; folio
Plaatsingscode UB Leiden: Thysia 2050

Oraison funèbre Frederici Henri Prince d’Orange … : trad de la Latine faitte en l’Universit de Leyden / Friderik Spanhemius. – Leyden, 1647. – .. p. ; in-4
Plaatsingscode UB Leiden: 444 B 25

De Sweedsche soldaet, oft Waerachtigh verhael van ‘t geen geschiet is nae de komst des Koninghs van Sweden in Duytslandt, tot op sijn doodt. / Beschreven door … Frederick Spanheym, in sijn leven professor in de Godtheyt tot Leyden ; Getrouwelijck vertaelt. – t’Amsterdam : by Nicolaes van Ravesteyn op S. Anthonis Marckt, 1649-1650. – 2 dln. ; in-8
Dl 2 met de ondertitel: Historie van al ‘t geen, dat in Duytslandt gebeurt is, sedert de doot des Koninghs van Sweden, tot aen ‘t jaer 1642 … Nieuwelijcks uyt de Fransche tael vertaelt. – Dl 1 bevat in het voorwerk o.a. van Vondel het gedicht ‘Orakel’ (gedat. ‘1628’); dl 2 bevat ook een ‘Lofreden en krijghsvertoogh over ‘t leven en de doodt des hertoghs Barent van Weymeren, door … Grenaille’. – Vertaling (door Lambert van den Bosch?) van: Le soldat suédois.
Plaatsingscode UB Leiden: 191 D 25-26

Historisch en staatkundig vertoog over ‘t afsterven van… Frederik Hendrik, prins van Oranje en Nassau… / in de Latynsche tale uitgesproken door Fredericus Spanhemius…. – ‘s-Gravenhage, 1752. – [II], 136, [II], 64 p. ; 21 cm. Vert. van: Laudatio funebris… Frederici Henrici…. – Oorspr. uitgave: Lugduni Batavorum, 1647.

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden XVII (Haarlem, 1874) 884-886

Nieuw Ne de rlandsch Biografisch Woord en boek X (Leid en , 1937) 953-955 (A.W.Sijthoff)