Sint-Maartensdijk

Sint-Maartensdijk was een heerlijkheid op het Zeeuwse eiland Tholen uit het bezit van Anna van Egmond, gravin van Buren, eerste echtgenote van prins Willem van Oranje. Na haar vroege dood vererfde de heerlijkheid op haar enige zoon, Filips Willem van Oranje, wiens goederen door zijn vader voor hem werden beheerd. Oranje verwierf voor zijn zoon ook Westkapelle op Walcheren.

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 284-285.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 265, 270.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 1 (I. Abrahamsen), nr. 264 (J.J. Reygersberch).

Literatuur

De opmaat tot de Opstand : Zeeland en het centraal gezag (1566-1572) / C. Rooze-Stouthamer. – Hilversum : Verloren, 2009. – 266 p. : ill. ; 25 cm
Met index, lit. opg. – Met samenvatting in het Engels. ISBN 978-90-8704-091-8 geb.