Helmich, Splinter

Soldaat en hopman in het Staatse leger, 1572-1589

Utrecht (?), 1545 – Franeker, 15 december 1589

Journaal

Journaal van Splinter Helmich, soldaat en later hopman in dienst van den lande, van 1572 tot 1589 / medegedeeld door R. Fruin, in: Kroniek van het Historisch Genootschap te Utrecht 31 (1875) 159-281

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden VIII, eerste stuk (Haarlem, 1861867) 492

Allgemeine Deutsche Biographie : niet opgenomen

Biographie Nationale de Belgique : niet opgenomen

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek III (Leiden, 1911) 562-563 (H. Brugmans)

Robert Fruin, Inleiding bij de uitgave van het journaal, Kronijk van het Historisch Genootschap te Utrecht 31 (1875) 159 vlg., herdrukt in: idem, Verspreide Geschriften (10 dln., ‘s-Gravenhage 1900-1905) VII, 238-242