Leeuwarden


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 368-369.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 163-164.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 98 (S.A. Gabbema, Verhaal van Leeuwarden); 99 (S.A. Gabbema, Historie van Friesland).

Literatuur

De Grote of Jacobijnerkerk en de Friese Nassaus / Bernhard van Haersma Buma. – Leeuwarden/Ljouwert : Friese Pers Boekerij, cop. 2005. – 64 p. : ill. ; 23 cm
Uitg. in samenw. met Stichting Nassau en Friesland. – Met lit. opg. ISBN 90-330-0521-2

Leeuwarden 750-2000 : hoofdstad van Friesland / red. René Kunst ([tevens] eindred.) … [et al. ; cartogr.: Arjen Veersloot ; fotogr.: Johan van der Veer]. – Franeker : Van Wijnen, 1999. – 527 p. : ill., krt., plgr. ; 27 cm. Met lit. opg., reg. ISBN 90-5194-173-0 geb.

Breken en bouwen : gids bij de tentoonstelling ter herdenking van de Reformatie in Friesland (maart 1580). – Leeuwarden : Rijksarchief, 1980

Historie van Friesland : waarin niet alleen den eersten oorsprong der inlandse beroerten en oorlogen … maar ook de twisten en oneenigheeden met de nabuirige provintien naaukeuriglijk worden verhaald … : als mede een net verhaal van de naam, oorsprong, en eerste opkomst der stad Leeuwarden … / S.A.G. ; oovergezien, in ‘t ligt gebragt, en met een voorreeden en noodige bladwijzers verrijkt door T. Gutberleth. – Tot Franeker : by Hendrik Amama, 1703