Scherpenheuvel


Literatuur

Filips Willem, prins van Oranje, heer van Diest, 1554-1618 /Michel Van der Eycken red. Met bijdragen van Miet Adriaens, Ziggy Adriaensens, Hans Cools, Gustaaf Janssens, Johan Van der Eycken, Michel Van der Eycken, Petra Vanhoutte. – Amsterdam : Amsterdam University Press. – 196 p. : gekleurde ill. ; 20 p. ISBN 978 94 6298 853 8. Hierin o.a.: Het mirakel Scherpenheuvel, pp. 106-111.

Scherpenheuvel-Montaigu : un sanctuaire pour une politique emblématique / Luc Duerloo. In: XVIIe siècle : bulletin de la ‘Société d’Etude du XVIIe Siècle’, ISSN 0012-4273: vol. 60 (2008), afl. 3 [= 240] (juil-sep), pag. 423-439.

Luc Duerloo, ‘Scherpenheuvel: de basiliek. Het geloof der vaderen’, in: België, een parcours van herinnering / onder red. van Jo Tollebeek (hoofdred., Geert Buelens … [et al.]. – Amsterdam : Bakker, 2008. – 2 dl. : I, 124-135

A common art: urban ceremonial in Antwerp and Brussels during and after the Dutch Revolt / Margit Thøfner ; [ed. Herman Roodenburg … et al.]. – Zwolle : Waanders, cop. 2007. – 376 p. : ill. ; 25 cm. – (Studies in Netherlandish art and cultural history, ISSN 1872-9932 ; vol. 7). Met index, lit. opg.. ISBN 90-400-8295-2 geb. ISBN 978-90-400-8295-5 geb. Chapter XI deals with Scherpenheuvel.

Scherpenheuvel : het Jeruzalem van de Lage Landen / Luv Duerloo, Marc Wingens. – Leuven : Davidsfonds/Leuven, cop. 2002. – 192 p. : ill. ; 29 cm. Met lit. opg. ISBN 90-5826-182-4 geb.

Verloren schapen, schurftige herders : de helse dagen van bisschop Mathias Hovius (1542-1620) / Eddy Put, Craig Harline. – Leuven : Davidsfonds ; Nijmegen : SUN, cop. 2002. – 287 p. : ill., krt. ; 24 cm. Nederlandstalige versie van: A bishop’s tale : Mathias Hovius among his flock in seventeenth-century Flanders. – Cop. 2000. – Met lit. opg., reg. ISBN 90-5826-155-7 (Davidsfonds) ISBN 90-5875-063-9 (SUN). Hierin een hoofdstuk over de opkomende devotie in Scherpenheuvel.

Scherpenheuvelbedevaarten uit Noord-Brabant, in het bijzonder de (doods)kistprocessie van Breda / Charles Caspers en Marcel Gielis. – Delft : Eburon, 2001. – p. 115-148. : ill. ; 24 cm. In: Van tweeën één : kerk en West-Brabant door de eeuwen heen / onder red. van P.H.A.M. Abels (eindred.) … [et al.]. – ISBN 90-5166-869-4.

Scherpenheuvel, oord van vrede : ontstaan van de bedevaartplaats, beschrijving van koepelkerk en kunstschatten / A. Lantin. – Retie : Kempische Boekhandel, 1971. – 287 p., [80] p. pl. : ill. ; 21 cm. Met lit. opg., index.

Scherpenheuvel, oord van vrede : ontstaan van de bedevaartplaats, beschrijving van koepelkerk en kunstschatten / [door] A. Lantin. – Retie : Kempische Boekhandel, 1971. – 288 p., [LXXX] p. : ill. ; 21 cm Index.

Scherpenheuvel : basiliek en gemeente in het kader van de vaderlandse geschiedenis / door A. Boni. – Antwerpen [etc.] : Standaard-Boekhandel, 1953. – 239 p. : ill. ; 28 cm. Met lit. opg. – Reg.

Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel / door J.Fr. Pallemaerts. – Antwerpen : Altiora, 1946-…. – …dl. ; 22 cm

Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel / door J.Fr. Pallemaerts. – Mechelen : Ryckmans, 1934. – 55 p. : ill. ; 23 cm

Notre-Dame de Montaigu : monographie religieuse / par A. van Weddingen. – 2me éd. – Paris [etc.] : Palmé [etc.], 1879. – 265 p. ; 19 cm

Het nieuw Scherpenheuvels trompetjen, uytblaezende verscheyde Geestelijke Liedekens, tot meerder eere Gods, en der Alderheyligste Maegd en Moeder Gods Maria / by een verzaemeld doór J.B.V. ; van nieuws overzien, en merkelyk verbeterd. – 2e druk. – t’Antwerpen : De Vos, [1764]. – 24 p. ; 14 cm.

Gheestelycke herders-dichten, behelsende Brusselsche Bee-vaert, Bethlem, Scherpen-heuvel : genvcht met vrucht … / door I.A. Cools. – Tot Brvssel : By Jan Mommaert .., 1629. – [4], 110 p. : ill. ; in-12

Ivsti LipsI Diva sichemiensis, siue Aspricollis: noua eius beneficia & admiranda. – Antverpiæ : ex officina Plantiniana, apud Balthasarem Moretum, ÿ& viduam Ioannis Moreti, ÿ& Io. Meursium, 1620. – [VIII], 69, [10] p. : vignet. ; in-4. Oorspr. uitg.: 1605. – Bibl. belg. L 395.

Histore miracvlevse de nostre Dame de Mont-aigu en Brabant / escripte en Latin par Juste Lipse ; traduicte en François….. par vn des professeurs ; à la fin est adiousté vn abbrégé des choses plus remarquables, arriuées en diuers lieux…. par les images faictes du chesne de la mesme nostre Dame de Sichem. – A Tovrnon : pour Guillaume Linocier, 1615. – lix, 422 p. ; 15 cm. Oorspr. titel: Diva Sichemiensis. – 1605.

Ander mirakelen van Onse Lieve Vrovvve op Scherpen-heuuel, gheschiet voor een deel zedert den lesten druck van den jare 1613 / vergadert door Philips Numan … – Tot Brvessel : by Huybrecht Anthoon, 1617. – 1e gedeelte ongepagineerd, 60 p. ; 16 cm

Mirakelen van Onse Lieve Vrovwe, ghebevrt op Scherpen-heuuel, zedert den lesten boeck daeraff buytghegheuen, met eenighe andere die eerst onlancx tot kennisse zijn ghecomen / by een vergadert door Philips Numan … – Tot Brvessel : by Rutgeert Velpius ende Huybrecht Anthoni, 1614. – xx, [47] p. ; 16 cm

Predicatie ghepredickt by Den bisschop van den Bosch, op den aflaet, ghesonden vanden alderheylichsten Vader, den Paus van Roomen, daer ooc in verhalende een mirakel van de Vrou van Scherpen-Heuvel. – Buyten Boxtel : by Daniel Franck, anno 1611. – [4] p. : ill.

Ivsti Lipsi diva Sichemiensis siue Aspricollis : noua eius beneficia & admiranda. – Antverpiæ, : ex officina Plantiniana, apud Ioannem Moretum, 1606. – [8], 69, [11] p. ; in-4. Bibl. belg. L 394.

Justi Lipsii Diva Sichemiensis sive Aspricollis : nova ejus beneficia & admiranda. – Antverpiae : Plantiniana, apud Joannem Moretum, 1605. – [VIII], 69, [X] p. : ill. ; .. cm. A.h. eind colofon en dr. merk. – Met titelvignet.

Historie vande mirakelen die onlancx in grooten getale gebeurt zyn, door die intercessie ende voorbidden van die H. Maget Maria : op een plaetse ghenoemt Scherpen-heuvel by die stadt van Sichen in Brabant. – 2e ed. – Loven, 1604. – in-8