West-Indische Compagnie

De West-Indische Compagnie werd opgericht in 1621, het jaar waarin de oorlog tegen Spanje, na het Twaalfjarig Bestand, werd hervat. Na aanvankelijke successen in Nederlands-Brazilië legde de Compagnie zich vooral toe op het kapen van vijandelijke schepen.

Literatuur

De geschiedenis van de WIC / Henk den Heijer. – 2e gew. dr. – Zutphen : Walburg Pers, cop. 2002. – 208 p. : ill., krt. ; 28 cm
1e dr.: 1994. – Met lit. opg., reg. ISBN 90-6011-912-6

Hollanders uit en thuis : archeologie, geschiedenis en bouwhistorie gedurende de VOC-tijd in de Oost, de West en thuis : cultuurhistorie van de Nederlandse expansie / red. M.H. Bartels, E.H.P. Cordfunke, H. Sarfatij. – Hilversum : Verloren, 2002. – 190 p. : ill. ; 24 cm. – (SCHI-reeks ; 2). Bew. voordrachten gehouden tijdens het gelijknamige symposium gehouden door de Stichting Archeologie en Historie SCHI op 19 oktober 2001. – Met lit. opg. – Met samenvattingen in het Engels.
ISBN 90-6550-702-7

Piet Hein en de zilvervloot : oorlog en handel in de West / Wendy de Visser. – Hilversum : Verloren, 2001. – 88 p. : ill. ; 17×20 cm. – (Verloren verleden ; 13). Met lit. opg., reg. ISBN 90-6550-454-0

Guia de fontes para a história do Brasil holandês : acervos de manuscritos em arquivos holandeses / organizadores: Marcos Galindo, Lodewijk Hulsman ; apresentaç~ao Francisco Weffort ; estudo introdutório e organiz. editorial Leonardo Dantas Silva. – Brasilia : Minc ; Recife : Fundaç~ao Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2001. – xliii, 376 p. : ill. ; 22 cm. – (Série obras de consulta ; 22). ISBN 85-7019-360-2 (Fundaç~ao Joaquim Nabuco)

Ivoorzwart : Hollands glorie en de slavenhandel in West-Afrika : “over de slaverny als niet strydig tegen de christelyke vryheid” / André Capiteyn. – Gent : Stichting Mens en Kultuur, 2001. – 127 p. : ill. ; 24 cm
Met lit. opg. ISBN 90-72931-91-2

Nederlanders in West-Afrika 1600-1650 : Angola, Kongo en S~ao Tomé / auteur Klaas Ratelband ; bezorgd door René Baesjou. – Zutphen : Walburg Pers, 2000. – 319 p. : ill., krt. ; 25 cm. Met lit. opg., reg.
ISBN 90-5730-096-6

Dutch town planning overseas during VOC and WIC rule (1600-1800) / Ronald van Oers. – [Zutphen etc. : Walburg Pers], 2000. – 216 p. : ill. ; 30 cm. Proefschrift Technische Universiteit Delft. – Met lit. opg. – Met samenvatting in het Nederlands. ISBN 90-5730-104-0

De West-Indische Compagnie en Piet Hein / Arne Zuidhoek. – Baarn : De Prom, cop. 1999. – 190 p. : ill. ; 18 cm
Herz. versie van: Piet Hein en de zilvervloot. – Bussum : De Boer Maritiem, 1978. – Met lit. opg. ISBN 90-6801-621-0

Mapping for money : maps, plans and topographic paintings and their role in Dutch overseas expansion during the 16th and 17th centuries / C.J. Zandvliet. – Amsterdam : De Bataafsche Leeuw, 1998. – 328 p. : ill. ; 32 cm. Auteursnaam op omslag: Kees Zandvliet. – Proefschrift Rijksuniversiteit te Leiden. – Met lit. opg. – Index. – Met samenvatting in het Nederlands. ISBN 90-6707-454-3 geb.

The Dutch in the Americas, 1600-1800 : a narrative history with the catalogue of an exhibition of rare prints, maps, and illustrated books from the John Carter Brown Library / by Wim Klooster. – Providence, RI : The John Carter Brown Library, 1997. – xviii, 101 p., 8 p. pl. : ill., krt. ; 29 cm
Catalogus van een tentoonstelling gehouden in: The John Carter Brown Library, Providence, Rhode Island, 9 mei-15 september 1997 en The Equitable Gallery, New York, 22 januari-4 april 1998. – Met lit. opg., index. ISBN 0-916617-50-5. ISBN 0-916617-51-3 pbk

De geschiedenis van de WIC / Henk den Heijer. – Zutphen : Walburg Pers, cop. 1994. – 208 p. : ill., krt. ; 25 cm. Met lit. opg., reg.
ISBN 90-6011-912-6

Zeeuwen en de Westindische Compagnie (1621-1674) / Doeke Roos. – Hulst : Van Geyt Productions, 1992. – 134 p. : ill. ; 30 cm
Met lit. opg. ISBN 90-5327-040-X

The Dutch in the Atlantic slave trade, 1600-1815 / Johannes Menne Postma. – Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1990. – XIV, 428 p. : ill., graf., krt., tab. ; 24 cm. Met lit.opg. en index. ISBN 0-521-36585-6

Zout en slaven : de geschiedenis van de Westindische Compagnie / Ruud Spruit. – Houten : De Haan, cop. 1988. – 143 p. : ill. ; 23 cm
Met lit. opg. ISBN 90-269-4491-8

Atlas van kaarten en aanzichten van de VOC en WIC, genoemd Vingboons-atlas, in het Algemeen Rijksarchief te ‘s-Gravenhage. – Bussum : Fibula-Van Dishoeck ; Bussum : Unieboek, [1981]. – 107 bl. : ill., krt. ; 50 cm + Ten geleide en beschrijving van de opgenomen kaarten / door J. van Bracht. Achttiende-eeuws register. – 16 p., [15] p. facs. ; 37 cm. Ook bekend o.d.t.: Vingboons-atlas. – Rugtitel: Vingboons atlas. – Opl. van 1000 genummerde ex. – Facs. van: Verzameling van pas-kaarten, dienende tot de vaart naar Oost- en Westindien … / [Johannes Vingboons]. – [ca. 1660]. – Oorspr. titel: Verzameling van pas-kaarten, dienende tot de vaart naar Oost- en Westindien; meest alle uitvoerig met de pen getekent: benevens eenige afbeeldingen van voorname eylanden, steden en sterktens, zo wel in de Spaansche, Engelsche als Nederlands Indien gelegen: alle zeer net naar ‘t leven met waterverven geschildert.
ISBN 90-228-3888-9 kunstleren bd. ISBN 90-228-3582-0 leren bd.

De Westindische Compagnie ter kamer Stad en Lande / door P.J. van Winter. – ‘s-Gravenhage : Nijhoff, 1978. – VI, 280 p., [4] p. pl. : ill. ; 24 cm. – (Werken uitgegeven door de Vereeniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief ; 15). Met lit. opg. en index.
ISBN 90-247-2108-3

De Nederlanders in Brazilië, 1624-1654 / Charles R. Boxer ; [vert. uit het Engels door H.G. Nijk]. – Alphen aan den Rijn : Sijthoff, 1977. – 325 p. : met ill. ; 21 cm. Vert. van: The Dutch in Brazil, 1624-1654. – Oxford : Clarendon Press, 1957. – Lit. opg. ISBN 90-218-2352-7 geb

Peltries or plantations : the economic policies of the Dutch West India Company in New Netherland, 1623-1639 / by Van Cleaf Bachman. – Baltimore, MD [etc.] : The Johns Hopkins Press, 1969. – IX, 183 p. ; 24 cm. – (The Johns Hopkins University studies in historical and political science ; 87th series, 2). Met index en lit. opg. ISBN 0-8018-1064-7

Nederlandse expansie in Latijns Amerika : Brazilië: 1624-1654 / C.M. Schulten. – Bussum : Fibula-Van Dishoeck, 1968. – 104 p. : ill. ; 22 cm. – (Fibulareeks ; 36). Met lit.opg. – Reg.

De West-Indische Compagnie / W.R. Menkman. – Amsterdam : Van Kampen en zoon, 1947. – 186 p., [9] bl. pl. : ill. ; 20 cm. – (Patria ; 42)
Lit.opg.: p. 183-185. – Reg.

Slavenhalers en slavenhandel / L.C. Vrijman. – 2e verm. dr. – Amsterdam : Van Kampen, 1943. – 160 p. : ill. ; 20 cm. – (Patria : vaderlandsche cultuurgeschiedenis in monografieën ; 5)
1e uitg.: 1937. – Met lit. opg. – Reg.

De Nederlanders in het Caraïbische Zeegebied waarin vervat de geschiedenis der Nederlandsche Antillen / W.R. Menkman. – Amsterdam : Van Kampen ÿ& zoon, 1942. – XII, 291 p., [12] bl. pl. : ill. ; 21 cm
Met lit. opg.: p. 266-275. – Index.

Prinz Johann Moritz von Nassau-Siegen und die niederländischen Kolonien in Brasilien / [von Otto Glaser]. – Berlin : Staercke, 1938. – 43 p., [7] bl.pl. : ill. ; 31 cm

Slavenhalers en slavenhandel / L.C. Vrijman. – Amsterdam : Van Kampen en zoon, 1937. – 156 p. : ill. ; 20 cm. – (Patria : vaderlandsche cultuurgeschiedenis in monografieën ; 5)
Lit. opg. p. 150-151.

Christoffel Artichewsky : Poolsch krijgsoverste in dienst van de West-Indische Compagnie in Brazilië : 1630-1639 : een proeve tot eerherstel / door J.C.M. Warnsinck. – ‘s-Gravenhage : Nijhoff, 1937. – [6], 51 p., [2] p. pl. : ill. ; 25 cm. Met lit. opg.

Reisebeschreibungen von deutschen Beamten und Kriegsleuten im Dienst der niederländischen West- und Ost-Indischen Kompagnien, 1602-1797 / hrsg. von S.P. L’Honoré Naber. – Haag : Nijhoff, 1930-1932. – 13 dl. : ill. ; 24 cm. Met reg.

Nederlandsch Brazilië onder het bewind van Johan Maurits Grave van Nassau, 1637-1644 : historisch, geographisch, ethnographisch / Caspar Barlaeus ; naar de Latijnsche uitg. van 1647 voor het eerst in het Nederlandsch bew. door S.P. L’Honoré Naber. – ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1923. – XVI, 442 p., [67] bl. pl. : ill., krt. ; 46 x 29,5 cm
Opl. van 160 genummerde ex., gesigneerd door de uitgever. – Met reg.

Historia ou annaes dos feitos da Companhia Privilegiada das Indias Occidentaes desde o seu começo até ao fim do anno de 1636 / por Joannes de Laet ; trad. de José Hygino Duarte Pereira e Pedro Souto Maior. – Rio de Janeiro, 1916. – 2 dl. : ill. ; 29 cm

A bibliographical and historical essay on the Dutch books and pamphlets relating to New-Netherland, and to the Dutch West-India Company and to its possessions in Brazil, Angola etc., as also on the maps, charts, etc. of New-Netherland / comp. from the Dutch public and private libraries, and from the collection of Mr. Frederik Muller in Amsterdam by G.M. Asher ; with facsimiles of the map of New-Netherland by N.I. Visscher and of the three existing views of New-Amsterdam. – Amsterdam : Muller, 1854-1867. – 234 p. : ill. ; 23 cm
Oorspronkelijk verschenen in 5 afleveringen met 4 omslagen. – Met suppl.: A list of the maps and charts of New-Netherland, and of the views of New-Amsterdam. – Amsterdam : Frederik Muller, 1855. – 23 p. : ill.

Les Hollandais au Brésil : notice historique sur les Pays-Bas et le Brésil au XVIIe siècle / par P.M. Netscher. – La Haye : Belinfante, 1853. – XXXII, 209 p. : portr., krt. ; 27 cm. Lit. opg.