Bruxelles, Philibert de

Mechelen, 1518 – ?, 20 oktober 1570

Lid van de Raad van State en de Geheime Raad onder Karel V en Filips II. Woordvoerder namens Karel V bij diens troonsafstand.

Biografie

De Bruxelles behoorde tot een Mechelse juristenfamilie. Na zijn promotie tot doctor in de rechten te Leuven kreeg hij als opvolger van zijn vader een plaats als raadsheer in de Grote Raad van Mechelen. Als deskundige in belastingzaken werd hij in 1549 benoemd tot lid van de Geheime Raad. In 1554 werd hij tevens benoemd in de Raad van State. Toen Karel V op 25 oktober 1555 afstand deed van de regering over de Nederlanden, voerde De Bruxelles namens de keizer het woord. Tijdens de troebelen van 1566 was hij een van de steunpilaren van Margaretha van Parma en daarna diende hij nog enige jaren onder Alva.

Literatuur

Baelde, Collaterale raden , 244.