Castro, Nicolaas de

Leuven, 1503 – Middelburg, 17 mei 1573

Eerste bisschop van Middelburg 1561-1573

Ook geschreven: Nicolaas a Castro

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden III (Haarlem, z.j.) 230-231

Biographie Nationale de Belgique : niet opgenomen

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek III (Leiden, 1921) 208-212 (A.H.L. Hensen)

Nouvelle Biographie Nationale : niet opgenomen

De introductie van Nicolaas de Castro als bisschop-abt van Middelburg / W. Punt. In: Zeeuws tijdschrift, ISSN 0166-5154: vol. 34 (1984), pag. 8-14.

De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Filips II, 1559-1570 / M. Dierickx. – Antwerpen : Standaard-Boekhandel ; Utrecht : Het Spectrum, 1950. – 347 p. : ill., krt. ; 25 cm. Oorspr. diss. Rome, Greg. – Lit. opg. – Reg.

Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw / L.J. Rogier. – Amsterdam : Urbi et Orbi, 1945-1947. – 3 dl. : ill. ; 25 cm + losse kaarten Met lit. opg en index.

Naauwkeurig verhaal van de aanstellinge des eerwaardigen heeren Nicolaas de Castro tot eersten bisschop van Middelburch in Zeeland in ‘t jaar MDLXI / Quintyn Weytssen ; door veele oorsprongl. stukken versterkt. – Leyden : Pieter van der Eyk, 1757 ([Leiden] : Ter boekdrukkerye van Van Damme). – [26], 204 p. ; in-8. Uitgeg. door Frans van Mieris.
Plaatsingscode UB Leiden: 293 F 4: 3, 1015 G 32