Slagveld van Europa

Aanduiding voor de Zuidelijke Nederlanden die gedurende een lange periode van hun geschiedenis vele veldslagen en belegeringen op hun grondgebied te verduren hebben gekregen. Als de eerste veldslag op het territorium van de Nederlanden noemde Henri Pirenne de Slag bij Crécy (ten zuidoosten van Rijsel) in de Honderdjarige Oorlog. Vele veldslagen vonden plaats in de zestiende en zeventiende eeuw  als gevolg van de rivaliteit tussen de Valois – het Franse koningshuis – en de Habsburgers. Andere tijdvakken van bloedige confrontaties in de Zuidelijke Nederlanden waren de periode van Lodewijk XIV, het Napoleontisch tijdvak en de beide wereldoorlogen. Eigenlijk is de benaming een groot cliché. De Zuidelijke Nederlanden zijn immers veel meer geweest dan alleen maar het slagveld waarop de `grote’ mogendheden van Europa hun conflicten hebben uitgevochten.

Literatuur

Oorlog en verleden : nationale geschiedenis in België en Nederland, 1938-1947 / Marnix Beyen. – Amsterdam : Amsterdam University Press, 2002. – 606 p. : ill., foto’s. ; 24 cm.Bew. van proefschrift Universiteit Leuven, 1999. – Met lit. opg., reg. ISBN 90-5356-497-7. Blz. 44-45, 47-48.

André Corvisier, `Les Pays-Bas méridionaux, champ de bataille constant de l’Europe’, in: Société et religion en France et aux Pays-Bas XVe-XIXe siècle : mélanges en l’honneur d’Alain Lottin / textes réunis par Gilles Deregnaucourt. – Arras : Artois Presses Université, 2000, 47-61