Sint-Winoksbergen / Bergues

Voormalige Vlaamse stad, op 6 juni 1667 ingenomen door de Fransen en bij de Vrede van Aken (1668) definitief bij Frankrijk gevoegd.

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 234.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 311.

Literatuur

Een protestantse familie tijdens de Opstand. Brieven aan Jacob Martens, koopman en burgemeester van Sint-Winnoksbergen (ca.1572-1583) / Ludo Vandamme.
In: Beleid en bestuur …. / H. Soly, R. Vermeir, ed.: (1993), p 363-381.

Huisgevels te Sint-Winoksbergen / Luc Devliegher en Miek Goossens. – Tielt ; Bussum : Lannoo, 1980. – [192] p. : ill. ; 20 cm. – (Oudheden in West- en Frans-Vlaanderen / uitg. in samenw. met de Provincie West-Vlaanderen ; 2). ISBN 90-209-0897-9

De Beeldenstorm / J. Scheerder. – Bussum : De Haan ; Haarlem : Fibula-Van Dishoeck, 1974, pp. 21-23

Villes du Nord : Lille, Douai, Cambrai, Valenciennes, Bergues, Dunkerque,. – Bruxelles [etc.] : Librairie d’art et d’histoire, G. van Oest, 1918. – 64 p. : ill. ; 20 cm. – (Villes meurtries de France ; [1])
Omslagtitel: Villes meurtries de France.

Oude drukken

Translaet van het placcaet ons genadichs heeren des conincx. Op het stuck vande admiraliteyt, ghesedt tot Berghen Ste. Winnox. – Brussel : Huybrecht Anthoon, 1624. – 36 p. ; 18 cm. Petit 1430.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 3109