Hove, Anna van den Hove

Doopsgezind dienstmeisje, als laatste om den gelove in de Koninklijke Nederlanden terechtgesteld.

?, ca. 1557 – Brussel, 19 juli 1597

Rond de persoon van Anna van den Hove of Anneke Wtenhove (Uutenhove) heeft zich een grote religieuze en politieke rel voorgedaan. Zij was als dienstmeisje werkzaam bij twee zusters in Brussel, de zusters Rampaerts. Alle drie werden zij gearresteerd op beschuldiging van afval van het katholieke geloof. De beide zusters redden zich uit hun lastig parket door hun onwetendheid, maar Anna volhardde in haar geloof. De pas nieuwe gouverneur-generaal van de Nederlanden, aartshertog Albertus van Oostenrijk, meende een daad te moeten stellen en gelastte de strenge toepassing van de plakkaten. Al meer dan twee decennia waren deze ook in de koninklijke Nederlanden niet meer uitgevoerd: andersdenkenden werden geacht te emigreren. Uiteindelijk werd Anna veroordeeld tot de dood door levend begraven te worden. Tijdens de uitvoering van het vonnis probeerde men haar toch weer over te halen om ongelijk te bekennen, wat zij weigerde. Haar standvastigheid wekte bewondering, terwijl de wreedheid van de terechtstelling tot verontwaardiging leidde in binnen- en buitenland. Na haar zijn er geen mensen meer om het geloof in de koninklijke Nederlanden ter dood veroordeeld.

Anton van der Lem

Website

Van een Jonghe Dochter, die binnen Brussel levendich gedolven is, om datse den Naem Jesu Christi heeft beleden, Anno 1597

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden VIII, 2de stuk (Haarlem, 1867) 1351-1352 (Anna van den Hove)

Biographie Nationale de Belgique : niet opgenomen

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nouvelle Biographie Nationale : niet opgenomen

Een nieu Liedeken van een jonge Dochter, die binnen Breussel levendich gedolven is, om datse den Naem Jesu Christi heeft beleden, Anno 1597 : Op den wyse: Ick en ben niet als een pluyme. – [S.l. : s.n.], 1597. – 1 bl. ; plano. Knuttel 1002 (onder 159).
Plaatsingscode KB Den Haag: Knuttel 1002.

Een corte beschrijvinghe van een jonghe dochter die tot Brussel levendich ghedolven is om het woordt des Heeren, int iaer 1597. Noch is hier by gevoecht een liedeken, ghemaeckt van de selve jonge dochter, die genaemt was Anneken Wtenhove, ende men singhet op de voyse: ick ben niet als de pluyme, &c. Noch een nieu liedeken, op de doodt ende begraeffenisse van Wilhelmus van Nassou hooch-loflicker memorien prince van Oraengien: op de wijse, Eradi Majo. Noch is hier by gevoecht een seer schoon liedeken van Christoffel Fabritius, dienaer des goddelicken woorts binnen Antwerpen, op de wijse: vanden 44. psalm: Wy hebben gehoort, &c.. – [S.l : s.n.], 1610. – in-4. – A4
Plaatsingscode UB Leiden: Thyspf 985 (voorheen: 961).

[verdere secundaire literatuur volgt]