Coevorden


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 376.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 157-158.

Kaart

Kaart van Coevorden in THYSPF 911: Groeningen die belegheringhe door Maurits geboren Prince van Orange, Grave van Nassouwen. Anno 1594.

Covordia liberatur ab obsidione hostis / [door] B.D.. – [Leyden : Henrick Lodewijcksz. van Haestens], [1619]. – 1 vogelvluchtperspectief. : kopergravure. ; 20,5 x 31 cm. Met privilege. – In: Warachtige beschrijvinghe van alle de belegeringhen ende victorien te water ende te lande […] / door Ian Orlers. – Gedruct tot Leyden : bij Henrick Lodewijcksz van Haestens ( na p. 150). – Deze kaart is later uitgegeven in: Wilhelm en Maurits van Nassau, princen van Orangien : haer leven en bedrijf [etc.] . Amsterdam 1651.
Kaart aanwezig in UB Groningen.

Literatuur

Veste ontdekkingstocht : een stadswandeling door Coevorden. – Coevorden : VVV Coevorden Zuid-Oost Drenthe, 2001. – [28] p. : ill. ; 21 cm. Tekst in het Nederlands, Engels en Duits. – Omslagtitel.

Korte beschryvinge van eenige vergetene en verborgene antiquiteten / Johan Picardt ; met een inl. van Wijnand A.B. van der Sanden. – Leiden : Sidestone, cop. 2008. – XXXIV, 302 p. : ill. ; 22 cm. Facs. herdr. van de uitg.: Amsterdam : Tymon Houthaak, 1660. – Bevat ook: Annales Drenthiæ (p. 121-274) ÿ& Chronyxken van Covorden (p. 275-302). ISBN 978-90-8890-005-1
Plaatsingscode UB Leiden: ARCHEO 051.Picar

Drenthe’s veste : geschiedenis van Coevorden / red.: H. Gras … [et al.]. – Groningen : Endymion, 1998. – 424 p. : ill. ; 23 cm. Met lit.opg. en index. ISBN 90-76535-01-9.

De belegering van Coevorden / door C.J.C. Rietman. – [Coevorden : Picardt-club], [1990]

Het kasteel van Coevorden in de zestiende eeuw / J. Grooten. In: Nieuwe Drentse volksalmanak : historisch jaarboek voor Drenthe : orgaan van het Provinciaal Museum van Drenthe, het Drents Genootschap (Culturele Raad voor Drenthe), de Stichting “Vrienden van het Provinciaal Museum van Drenthe”, de Drents Praehistorische Vereniging en de Drentse Historische Vereniging, vereniging voor geschiedenis en genealogie: vol. 102 (1985), pag. 1-20.

Coevorden, Drenthe’s veste, 1227-1672, en nu / H.J. Prakke ; met de ‘Ballade van de trommelaars van Coevern’s door Roel Reyntjes. – [Coevorden], 1972. – i, 12 p. ; 30 cm. Rede uitgesproken te Coevorden ter gelegenheid van het derde eeuwfeest van het ontzet der stad, 11 dec. 1972.

Korte beschryvinge van eenige vergetene en verborgene antiquiteten der provintien en landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe ; waar bygevoeght zyn Annales Drenthiæ, : dat zijn eenige aenteyckeninghen en memorien, van … geschiedenissen, gepasseert in het antiquiteet-rijcke landschap Drenth … : mitsgaders een korte beschryvinge der stadt, des Kasteels, en der heerlykheit Covorden. / T’ samen vergadert, en aen’t licht gebracht, door Johan Picardt … ; Met koopere platen verçiert. – t’Amsterdam, : gedruckt by Tymon Houthaak, voor Gerrit van Goedesbergh …, 1660. – [16], 302, [2] p., [9] p. pl., [8] p. uitv. pl. : portr., ill. ; in-4. – *-2* 4 A-2P 4. Bevat ook: Chronyxken van Covorden. – Nijhoff / Van Hattum 246. Verschillende herdrukken.
Plaatsingscode UB Leiden: 400 B 6; 1191 E 4