dutch_personen_A_ayesz.html

Ayesz, Reytse

Beetsterzwaag, ? – Leeuwarden, na 23 april 1574

Doopsgezind martelaar.

Reytse Ayesz was de laatste doopsgezinde die in de provincie Friesland de marteldood stierf. In september 1573 was hij te Oldeboorn gearresteerd door grietman Andries Gryph. Op 23 april 1574 werd hij door het Hof van Friesland ter dood veroordeeld.

Literatuur

Ayesz ontbreekt in de biografische woordenboeken.

Bergsma, W., Tussen Gideonsbende en publieke kerk. Een studie over het gereformeerd protestantisme in Friesland , 1580-1650 (Hilversum, 1999) 33, 517

A.F. Mellink, S. Zijlstra, Documenta Anabaptistica Neerlandica: Friesland (1551-1601) and Groningen (1538-1601) VII (Leiden, 1995) 131-132