Jan van Nassau (de Oude)

Graaf van Nassau, oudste van de vier jongere broers van Willem van Oranje, stadhouder van Gelderland 1578-1580.

Dillenburg, 22 november 1535 – Dillenburg, 8 oktober 1606

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden IX (Haarlem, 1860) 88-90

Allgemeine Deutsche Biographie 14 (Leipzig, 1881) 254-258 (P.L. Muller)

Biographie Nationale de Belgique : niet opgenomen

Nationaal Biografisch Woordenboek 7 (Brussel, 1977) 445-454 (R. van Roosbroeck)

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek I (Leiden, 1911) 1219-1220 (P.J. Blok)

Jan van Nassau op het Domplein : een beeld als uiting van nationalisme / Els Lambrechtsen-Nas. In: Jaarboek, ISSN 0923-7046: (1999), pag. 105-130. Met lit. opg.

Graaf Jan van Nassau : een krachtig vorst met kinderlijk vertrouwen / N. Verdouw. – Barneveld : Koster, cop. 1998. – 239 p. : ill. ; 24 cm
Met lit.opg. ISBN 90-5551-121-8
Plaatsingscode UB Leiden: besteld 18 augustus 2009

Jan van Nassau en de Unie van Utrecht, 1577-1579 / P. Jobse. – Utrecht : Rijksuniversiteit, Instituut voor Geschiedenis, 1984. – 53 p. : ill. ; 25 cm. – (Utrechtse historische cahiers, ISSN 0169-5886 ; jrg. 5 (1984), no. 1). Lit. opg.: p. 51-53.

De correspondentie tussen Willem van Oranje en Jan van Nassau, 1578-1584 / uitg. door J.H. Kluiver ; [eindred. Th.S.H. Bos, J.P. de Valk]. – Amsterdam : Verloren, 1984. – 143 p. : ill., krt., portr. ; 23 cm. – (Nederlandse historische bronnen ; 4). Speciaal nr. van: Nederlandse historische bronnen ; dl. 4. – Met lit.opg., reg. ISBN 90-6550-102-9

De grondlegger van de Unie van Utrecht: Jan van Nassau / E.J. Demoed. In: Nederlandse historiën : populair tijdschrift voor (streek) geschiedenis, ISSN 0166-3801: vol. 14 (1980), pag. 77-79.

Jan van Nassau : 1535-1606 / door A.G. Eggebeen. – Goes : Redaktiebureau “Zeeland”, [198X]. – 8 p. ; 30 cm + Knipvel

Fragmenten uit de opstand in de Nederlanden / door Antoon Edmond Maria Janssen. – Nijmegen : [s.n.], 1979. – 35 p. : ill. ; 26 cm + 5 bijlagen. Verzameling eerder verschenen artikelen, in portefeuille. – Proefschrift Nijmegen. – Met lit. opg.

Het verdeelde Huis : Prins Willem van Oranje en graaf Jan van Nassau bij de totstandkoming van de Unie van Utrecht / [door] A.E.M. Janssen. – [Den Haag : Martinus Nijhoff], [ca. 1979]. – P. 101-135. : ill. ; 24 cm. Zonder titelbl. Koptitel. – Overdr. uit: De Unie van Utrecht; wording en werking van een verbond en een verbondsacte / onder red. van S. Groenveld en H.L.Ph. Leeuwenberg. – 1979. – P. 101-135.

Niederlande, Kalvinismus und Reichsgrafenstand : 1559-1584 : Nassau-Dillenburg unter Graf Johann VI. / von Rolf Glawischnig. – Marburg : Elwert, 1973. – [VIII], 274 p. : ill. ; 24 cm. – (Schriften des Hessischen Landesamtes für geschichtliche Landeskunde ; 36) Oorspr. proefschrift Frankfurt am Main 1971. – Oorspr.: proefschr. Frankfurt/M. – Wijsbegeerte, 1971. – Met lit.opg. ISBN 3-7708-0472-4 (geb.) ISBN 3-7708-0473-2 (br.)

Jan van Nassau en de zijnen : historische schetsen / door J.W. van Straaten. – ‘s-Gravenhage : Berends, [ca.1950]. – 312 p. : ill. ; 24 cm

Jan van Nassau 1535-1606 : stadhouder van Gelderland 1578-1580 en directeur der Unie van Utrecht 1579-1580 / S.J. Fockema Andreae. – Alphen aan de Rijn, 1948. – 5 p. : portr. ; 20 cm. Overdr. uit: Maandblad Samson; jrg. 62 (1948), p. 88.

Briefwisseling van Graaf Jan van Nassau en Petrus Dathenus, uit de jaren 1575-1578 / medegedeeld door A.A. van Schelven. – Utrecht, 1930. – 26 p. ; 21 cm. Overdr. uit: Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap (gevestigd te Utrecht); dl. 51 (1930), p. 115-130.

Historische studiën / door J.A.G.C. Trosée. – [‘s Gravenhage] : Van Stockum, 1924. – XXIV, 318 p. ; 26 cm. Met index.

Jan van Nassau / P.J. Blok, In: Verspreide studiën op het gebied van de geschiedenis / P.J. Blok: (1903), p. 172-188.

Jan van Nassau en de zijnen : historische schetsen / J.W. van Straaten. – Leiden : Van Nifterik Hz., 1898. – X, 312 p. : ill., portr., facs. ; in-8
Ook beschikbaar in microvorm.

Eed, door graaf Jan van Nassau als stadhouder van Gelderland afgelegd op maandag 2 juli 1578 / J.H. Hofman. In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, ISSN 0920-5284: (1888), pag. 221-222.

Redevoering bij de plechtige onthulling van het standbeeld van Graaf Jan van Nassau, te Utrecht, op den 15. October 1883 / A.R. Ruitenschild. – [Utrecht], [1883]. – in-8

Programma der feestelijkheden ter gelegenheid der onthulling van het standbeeld van graaf Jan van Nassau op 15 october 1883 te Utrecht. – [S.l.], [1883]. – 14 p. ; 23 cm

Jan van Nassau / [G.A. van Hulsebos]. – Utrecht, 1883. – 1535-1606. Overdr. uit: Feestnummer behorende bij het Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad, 15 october 1883. – Boek wordt verfilmd Metamorfoze UBU.

De Unie van Utrecht en haar hoofdbewerker, Graaf Johan van Nassau / door E.J. Veenendaal. – Utrecht : C. van Bentum, 1878 (Utrecht : G.A. van Hoften). – 47 p. ; 21 cm. Op binnenzijde omslag Verklaring eener gedenkplaat in steengravure, getiteld: De Unie van Utrecht…. – Lithogr. voorplat van Tresling & Co., Amsterdam. – Ook beschikbaar in microvorm.

Johann der Aeltere von Nassau-Dillenburg, ein fürstlicher Reformator / nach den Hauptmomenten seines Lebens geschildert von Friedr. Wilh. Cuno. – Halle a/S. : Schwabe, 1869. – 154 p. : portr. ; 23 cm

Vertoog over de betrekking van Johan Graaf van Nassau, tot de Unie van Utrecht. – [S.l. : s.n.], [19e eeuw].

Een standbeeld voor Graaf Jan van Nassau I. – S. l., [1846]. – 6 p. ; 24 cm/ Overdr.: Algem. konst- en letterbode, 1846, no. 33.

Jan graaf van Nassau, het stadhouderschap van Gelderland verlatende / I.A. Nijhoff. In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, ISSN 0920-5284: vrks1, vol. 2 (1840), pag. 161-191.

Aanstelling van Jan Graaf van Nassau-Katzenellenbogen, als stadhouder des vorstendoms Gelre en graafschaps Zutphen / I.A. Nijhoff. In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, ISSN 0920-5284: rks1, vol. 2 (1840), pag. 49-69.

Eerste handelingen van Jan graaf van Nassau-Katzenellenbogen, als stadhouder des vorstendoms Gelre en graafschaps Zutphen / I.A. Nijhoff. In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, ISSN 0920-5284: rks1, vol. 1 (1837), pag. 104-144.

De favsta illustris & generosi comitis & Dn. Iani Nassouij comitis terrarum Nassaensis, Cattimeliboc, Viand & Ditz et caet. in gubernatorem regi maiestatis et per Geldriam et Usipiorum ditionem Legatum Electione carmen elegiacum / scriptum ab Hendereicho Munstero Angeliano viro apud Sicambros equestris. – Basileae : per Eustacius Crucius, 1578. – [7] bl. : ill. ; 8 . Impressum (en auteur?) waarschijnlijk gefingeerd. – Titel in randlijst. – Bladen zonder signaturen. – Ook beschikbaar in microvorm. – Van Alphen 19 A.