Deinze


Literatuur

Geschiedenis van Deinze / onder leiding van Walter Prevenier en Romain Van Eeno. – Deinze : Stad Deinze, 2003-…. – 3 dl. : ill., krt, portr. ; 31 cm. Uitg. i.s.m. Kring voor Geschiedenis en Kunst van Deinze en de Leiestreek. Dl. 1: Deinze en Petegem in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijden. – 2003. – X, 475 p. : ill., krt., tab., graf., facs. Met lit. opg. ISBN 90-808340-1-7 geb.
Plaatsingscode UB Leiden: 1307 A 901

Inventaris van het archief van Deinze (Deinze, Petegem, Astene, Zeveren) / door J. Verhelst. – Brussel : Algemeen Rijksarchief, 1976. – 104 p. ; 25 cm
Op kop van titel: Ministerie van nationale opvoeding en Nederlandse cultuur en Ministerie van nationale opvoeding en Franse cultuur, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën, Rijksarchief te Gent. – Met index.

Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze. – Nr. 1 (1934) – …. – Deinze : Kunst- en Oudheidkundige Kring Deinze, 1934-…. – 21 cm. Verschijnt 1× per jaar. – Vanaf nr. 13 (1946) o.d.t.: Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het Land aan Leie en Schelde.

Geschiedenis der stad Deinze / door Alb. Van den Abeele. – Gent : Eug. Vanderhaeghen, 1865. – 399 p. : ill. ; 23 cm