Adolf van Haemstede

Vice-admiraal in naam van Filips II

1520-1585

De Zeeuw Adolf van Haemstede was vice-admiraal van de koninklijke vloot in de Nederlanden. In 1574 werd hij gevangen genomen door de opstandelingen na zijn mislukte poging om het door hen belegerde Middelburg te ontzetten.

Raymond Fagel

Literatuur

Bernardino de Mendoza, Comentarios de las guerras de los Países Bajos (Guadalajara 1592)