Spinola, Ambrogio

Italiaans veldheer in dienst van de Spaanse kroon in de Nederlanden

Genua, 1569 – Castelnuovo, 25 september 1630

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden XVII, 2de stuk (Haarlem, 1874) 916-918

Biographie Nationale de Belgique 23 (Bruxelles, 1921-1924) 405-422 (V. Brants)

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek: niet opgenomen

Simon Groenveld, ‘De Nederlanden en de Guliks-Kleefse erfopvolging, ca. 1592-1614. Oorlogsdreiging voor en tijdens het Twaalfjarig Bestand’, in: idem, Facetten van de Tachtigjarige Oorlog : Twaalf artikelen over de periode 1559-1652. – Hilversum : Verloren, 2018, pp. 206-238.

La pacificación de Flandes. Spínola y las campañas de Frisia (1604-1609). – Madrid: Ministerio de Defensa, 2009. ISBN 978-84-97814-92-8
Plaatsingscode UB Leiden: 3484 C 19

Ambrogio Spinola 1622 / red. Frans van Dongen en Han Verbeem. – Bergen op Zoom : Stichting Vrienden van het Markiezenhof, 2008. – 96 p. : ill. ; 25 cm. Uitg. ter gelegenheid van het 40-jarig jubileumjaar 2008 van Stichting Vrienden van het Markiezenhof. – P. 41-60: De beloningspenning van Bergen op Zoom / George Sanders.
Plaatsingscode UB Leiden: 3736 G 30

Het beleg van Breda : door de legermacht van Filips IV tijdens het bewind van aartshertogin Isabella onder leiding van Ambrosio Spinola / [Herman Hugo ; vert. uit het Latijn door W.A. Boekelman]. – [Laren : Boekelman], [2007]. – 55 p., [14] p pl. : ill. ; 30 cm. Vert. van: Obsidio Bredana. – Editio secunda. – Antverpi, : ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1629. Geb.

Los generales de Flandes : Alejandro Farnesio y Ambrosio de Spínola, dos militares al servicio del imperio español / Juan Carlos Losada. – Madrid : La Esfera de los Libros, cop. 2007. – 391 p., [16] p. pl. : ill. ; 25 cm. Met lit. opg. – Index. ISBN 84-97345-79-7

De belegering van Breda door Spinola 1624-1625 / J.P.M. Rooze en C.W.A.M. Eimermann. – [Alphen aan den Rijn : Canaletto/Repro-Holland], 2005. – [486] p. : ill., portr., krt. ; 25 cm. – (Erfgoed Studies Breda ; 3). ISBN 90-6469-820-1 geb.

Twee ‘Bredase’ emblemen / door Simon A. Vosters. In: Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda “De Oranjeboom”: vol. 49 (1996), pag. 194-213.

De belegering van Breda door Spinola / door studiegroep ‘De Lage Vucht’; [J.P.M. Roose … et al.]. In: Engelbrecht van Nassau : kwartaalblad van de Heemkundige Kring Breda, ISSN 0923-9251: vol. 11 (1992), afl. 1 (mrt), pag. 55-62; afl. 2 (jun), pag. 115-125; vol. 12 (1993), afl. 1 (mrt), pag. 21-29; afl. 2 (jun), pag. 88-95; afl. 4 (dec), pag. 362-369; vol. 13 (1994), afl. 1 (mrt), pag. 36-47; vol. 14 (1995), afl. 4 (dec), pag. 185-195.

Sitio de Breda rendida a las armas del Rey don Phelipe IV. a la virtvd de la infante Doña Isabel, al valor del Marqves Ambr. Spinola / compusole el Padre Herman Hvgo … ; traduxole Emanvel Sveyro …. – Antverpi, : Ex Officina Plantiniana, 1627. – [8], 133 p., [18] bl. pl. : ill. ; in-2. Vert van: Obsidio Bredana. 1626. – Kaarten: BREDA VT A MAVRITIO NASSAVIO RECENS OPERIBVS MVNITA ANTE OBSIDIONEM, [Opstelling legers bij Breda], OBSIDIO BREDAE PERFECTA.

Obsidio Bredana armis Philippi IIII. avspiciis Isabell dvctv Ambr Spinol perfecta / scribebat Hermannvs Hvgo Societatis Iesu. – Mediolani : Apud Io. Babtistam Bidellium, 1627. – [6], 156, [1] p. ; in-?

Triomphus invictissimo heroi Ambrosio Spinolae … haeresis, perfidiae, rebellionis domitori, vindici, panegyrico celebratus / B. Nardus. – Brux, 1626. – in-4Plaatsingscode KB Den Haag: 3073 F 26 Obsidio Bredana armis Philippi IIII : avspiciis Isabell dvctv Ambr. Spinol perfecta. / Scribebat Hermannvs Hvgo Societatis Iesv. – Antverpi : ex officina Plantiniana, 1626 (Antverpi : ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti). – [8], 128, [3] p. : ill. ; in-2. – A-Q 4 [R] 2. Met portret (Abraham a Diepenbeke delin., Petrus de Iode sculpsit.) en uitslaande kaarten buiten collatie; gegraveerde titelpagina, kaarten en illustraties binnen collatie.

Articulen de welcke door den Gouverneur ende ‘t garnisoen der stadt Breda versocht, ende met den Marquis Spinola veraccordeerd zijn : mitsgaders d’articulen die door den Magistraet der stadt Breda versocht ende geaccordeert zijn / wt het Franscoys verduytscht. – [Dordrecht] : P. Verhaghen, 1625. – p. ; 4ê
Gedruckt nae de copye van Dordrecht. – Verg. Mullens no. 2087.

The relation of all the last passages of the warres in the Palatinate, and how both armies haue disposed themselues vnto further enterprises : Wherein is set forth the vallourous repulse of Monsieur Tilley from Heidelberg; with his great losse of men before it. Together with his iourney into the Marquis of Tourlachs country; and his plot for the taking in of all the three townes, Heidelbergh, Manheim, and Frankendale; with Generall Veres provision, to hinder that designe. Moreover the exployts of Count Mansfeild, and of Brunswicke in Alsatia; and of their passage thence through Lorraine towards Luxumborgh, and Burgundy; with the King of Bohemia’s arrivall at Sedan. And lastly, the siege of Bergen ap [sic] Zoon by Spinola. Written from Frankendale the 20. and out of Lorraine the 23. of Iuly 1622. Stilo novo. Printed this eighteenth of Iuly. – London : Printed by I.D[awson] for Nathaniel Newbery and William Sheffard, and are to be sold in Popes-head Alley, 1622. – [2], 7, [1] p. ; .. cm. – (Early English books online)
Printer’s name from STC. – Formerly STC 19134. – Identified as STC 19134 on UMI microfilm. – Reproduction of the original in the Bodleian Library. – Electronic reproduction. Ann Arbor, Mich : UMI, 1999- (Early English books online). Digital version of: (Early English books, 1475-1640 ; 1553:17). – STC (2nd ed.), 18507.63. – Dahl, F. Engl. corantos 59.

Een cort verhael en perfecte afteyckeninghe van ‘t belegeren der Stadt Berghen op Zoom, ondert beleyt van den Marquis Spinola, in den Jare 1622. – Tot Amsterdam : Gedruckt by Claes Jansz Visscher, 1622. – een blad. : ill., krt. ; plano. Bijschrift van een kaart van de belegering der stad Bergen op Zoom door Spinola. – De plaat, die zonder bijschrift 54 c.m. breed en 40 c.m. hoog is, wordt beschreven in Fr. Muller’s Beredeneerde Beschrijving van Ned. Historieplaten, I, 1467. – Knuttel 339.

Dormi Secure oder Spanischer Schlaff-trunck : den samptlichen Teutschen Chur-Fürsten und Ständten, ohne vnterschied der Religion zugerichtet, Ausz Welchem, wie artlich der Spinola solcher Schlafsucht an jetzo im Röm : Reich sich gebraucht, genugsam zusehen. – [Germany?] : [s.n.], 1620. – 12 p. ; 4ê

A true relation of the treasons attempted against foure townes in the Netherlands. Together vvith a discourse containing the past, and present estate thereof. With the Popes ten Commandments to Marquise Spinola, translated into English, with the originall in Dutch annexed. – London : Printed [by George Purslowe and Nicholas Okes] for Edward Marchant, 1615. – [2], 30, 16 p. ; .. cm. – (Early English books online)
A reprinting, with English translations, of three and possibly four Dutch pamphlets: “Een visioen in den droom, inhoudende den voorleden ende teghenwoordighen staet de vereenichde Neder-landen”, “Ghij patriotten thans ‘kijck wt, kijck wt, kijck wt'”, and “Cort en warachtich verhael wt de mont van eenighe loffweerdighe borgers van Goch”. The satyrical verses at the end, “De Spaenische gheboode ingestelt door, Paus Paulus V”, cannot be traced as a separate. – “Quires A-D pr[inted]. by Purslowe; the rest by Okes”–STC. – “A short and faithfull narration from certaine citizens of note of the towne of Goch” has separate dated title page and pagination. Within this series, the original Dutch, “Corten [sic] waerachtich verhael wt de mont van eenighe loffweerdige borgers van Goch” has separate title page with the original imprint reproduced: “Tot Vtrecht ghedruckt by Ian Amelissz. ..”; register is continuous throughout. – A reissue, with cancel general title page, of: A vision or dreame contayning the whole state of the Netherland warres (STC 18445.7). – Reproduction of the original in the Henry E. Huntington Library and Art Gallery. – Quires E-F bound after title page; title page cropped. – Electronic reproduction. Ann Arbor, Mich : UMI, 1999- (Early English books online). Digital version of: (Early English books, 1475-1640 ; 1282:8). – STC (2nd ed.), 18446a.

A true relation of the treasons attempted against foure townes in the Low Countries. Together with a discourse containing the past, and present estate of the Netherlands. With the Popes ten Commandments to Marquise Spinola, translated into English, with the original in Dutch annexed. – London : Printed [by G. Purslowe and N. Okes] for William Welbie, 1615. – [2], 30, 16 p. ; .. cm. – (Early English books online)
Printers’ names from STC. – “A short and faithfull narration from certaine citizens of note of the towne of Goch” has separate dated title page and pagination. Within this pagination series, the original Dutch, “Corten waerachtich verhael wt de mont van eenighe loffweerdige Borgers van Goch” also has separate dated title page; register is continuous throughout. – Text is in English and Dutch. – Another issue, with cancel general title page, of: A vision or dreame contayning the whole state of the Netherland warres. – Reproduction of the original in the Bodleian Library. – Electronic reproduction. Ann Arbor, Mich : UMI, 1999- (Early English books online). Digital version of: (Early English books, 1475-1640 ; 1525:07). – STC (2nd ed.), 18446.

VVars at Germanie: with the true relation of the taking of the towne of Aix or Accon, Weesell, and diuers other townes in Germanie, by the Marquesse Spinola .. vnder pretence to reduce them to the obedience of the Emperor, and the Religion they call catholique … / truly translated out of Dutch and French into English:. – And printed at Antwerp ; Printed at London, : by David Martensz, the third of September 1614. – IV, 24 p. ; in-4. Knuttel 2100.

De bello Belgico, avspiciis excell.mi ac generossissimi Ambrosii Spinolæ, Marchionis à Benaffro, Equitis Velleris Aurei, &c. ducis vniuersi exercitus regis Hispaniæ potentissimi Philippi III. Et serenissimi Archiducis Alberti ab Austria, Belgij Principis : cum expositione causarum & rationis confectæ pacis, seu induciarum, additis articulis, & litteris principum ad ipsas inducias spectantibus / avctore Ioan. Balino Burgundione Vesulano. – Brvxellæ : ex officina Rutgeri Velpij, 1609. – [38], 174, [24] p. ; in-8
Plaatsingscode UB Leiden: 398 G 15 en 1007 B 1

M: Spinola Ankunfft undt Empfahung in Hollandt. – [Nürnberg] : C. Keller, 1608. – 1 bl. ; in-f . Opschrift van een plaat voorstellende de ontmoeting van Maurits en Spinola in Rijswijk. – Graveur C. Keller. – Knuttel 1515.

De welcomste van … Maurits de Nassou, Aenden Marquijs Spinola, geschiet omtrendt de Hoorn-brugghe, opden eerste Februarius, Anno 1608. – [S.l. : s.n.], [1608]. – 1 bl. ; 4 . Knuttel 1514.

De bliide Incompste van den Marquis Spinola, Mitsgaders alle die andere Heeren in ‘s Grauenhaghe in Hollandt, die gedeputeert zijn om den Peys te sluyten / Gheschreuen wt het Hof van Hollandt den 3 Febr. 1608. – Thantwerpen : By Pauwels Stroobant, [1608]. – in-8 . Na de Copije ghedruckt tot Brugghe bij Pieter Soetart. – Knuttel 1515a (onder 1608).

Instructie gegeven by hare Hoocheden aenden Marq. Ambr. Spinola, den President Richardot, den Secr. Mancicidor, Pater Commissaris gen. ende den Audiencier Verreycken, Ghedep. van weghen hare Hoocheden tot de handelinge van Vrede, tusschen den Kon. van Spangien ende hare voorsz. Hoocheden ter eenre, ende de Staten gen. ter ander zyden / wt het Fransoys. – [S.l. : s.n.], 1608. – .. p. ; .. p. Tiele 733.

Epinicia honori et virtuti Ducis Ambros. :. Spinulae dicata … / Janus Lernutius. – Antverpiae : H. Verdussen, 1607. – 54, [2] p.. : ill. ; 8ê

Dompe-trompe op het nievw register van s’Hertogenbosch, van Ostende, ende van Vries-landt gestelt, etc. : tot verquicken van de svvaermoedige gheesten: onse Princen ter eeren, ende Gode tot danckbaerheyts. – Tot Louende-ghem (, inden Voghelensanck) : by Roose-mondt Goe-maere, Anno 1606. – [38] p. ; in-4
Niet voor wel-doen, en blyde zyn. W.B. – Beschrijving van de daden van de aartshertogen en van Spinola. – Knuttel 1342.

“Accoord met den admirant van Arragon over het rantsoen en behandeling van krijgsgevangenen. 14 mey 1602. En nader Confirmatie van ‘t selve door Ambrosius Spinola [(1569-1630)]”; 18 okt. 1622 / Maurits, prins van Oranje (1567-1625). – [eerste kwart 17de eeuw]. – Papier, 8 fol. ; in folio. – Papieren omslag. Contemporaine kopie voor de Secretarie van de Raad van State. Herkomst: In 1811 overgedragen door het Ministerie van Oorlog.
Den Haag, KB : 128 B 10