In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in utrisque caritas

Latijn.  Vertaling in het Nederlands: Eenheid in het nodige, vrijheid in het niet-nodige, in beide de liefde.

Deze spreuk is in Nederland vooral bekend als zinspreuk van de Remonstrantse Broederschap. Ze komt o.a. voor op remonstrantse kerkgebouwen in Rotterdam, Dordrecht en Lochem. Nadien hebben ook andere genootschappen, verenigingen en particuliere personen de uitdrukking als lijfspreuk aangenomen.

Website

Hans Rollmann, “In essentials unity”

Literatuur

De zinspreuk ‘In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in utrisque caritas’: eenheid in het noodige, vrijheid in het niet noodige, in beide de liefde : oorsprong, beteekenis en verbreiding / door A. Eekhof ; met portr. en twee facs.. – Leiden : Sijthoff, 1931. – [IV], 87 p. : ill. ; 25 cm
Plaatsingscode UB Leiden: 2665 C 1