1648


1648

Op de Vrede

Uit: Vondel, Werken , V, 367.

Onder de glazen in de Oude Kerk

Door Joost van den Vondel

De wapens tuigen u, wat Heeren
Als Burgermeesters hier regeeren,
Na dat men Philips en de wet,
Uit hun regeering heeft gezet.
Philippus teekent met sijn handen
Het Vreêverbondt met zeven Landen,
En staet zyn recht en titel af.
Dit tuight het zegel, dat hy gaf.