Taffin, Jean

Waals predikant, hofprediker van Willem van Oranje

Doornik, 1529 – Amsterdam, 15 juli 1602

Biografie

[in voorbereiding]

Handschrift

Confession de foy : faicte d’un commun accord par les fideles qui conversent és pays bas, lesquels desirent vivre selon la pureté de l’Evangile de nostre Seigneur Jesus Christ. – [Rouen], 1561. Toegeschreven aan Guido de Brès. Facsmile afschrift van de hand van Jean Taffin. 28 ff.
Plaatsingscode UB Leiden: BIBWAL D.W. A 63 (kluis)

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden XVIII (Haarlem, 1874) 8-9

Allgemeine Deutsche Biographie 37 (Leipzig, 1894) 348-350 (J.C. van Slee)

Biographie Nationale de Belgique XXIV (Bruxelles, 1926-1929) 476-482 (R. Apers)

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek X (Leiden, 1937) 1011-1012 (T.J. Servatius)

Nouvelle Biographie Nationale : niet opgenomen

A Dieu ta vie, en Dieu ta fin : la place de Jean Taffin dans le Piétisme réformé francophone aux XVIème et XVIIème siècles et son engagement dans le débat à Metz dans la deuxième moitié du XVIème siècle / par G.J. van Kleef ; sous la dir. de M.B. van Buuren. – Utrecht : Universiteit Utrecht, 2008. – 98 p. ; 30 cm.. Omslagtitel. – Doctoraalscriptie Universiteit Utrecht. – Met lit.opg.
Plaatsingscode UB Leiden: WALLON 12576 A 32

Jean Taffin : hofprediker en raadsheer van Willem van Oranje / S. van der Linde. – Amsterdam : Bolland, 1982. – 199 p. ; 22 cm. – (Klassieken van het gereformeerd protestantisme). Lit.opg.: p. 197. ISBN 90-70057-80-8

De werken van Jean Taffin Sr. (1529-1602) in de Nederlandse taal, al dan niet samen uitgegeven met een werkje van Jean de l’Espine. Een beknopte bibliografie / P.L. Eggermont. In: Documentatieblad Nadere Reformatie, ISSN 0165-4349: vol. 3 (1979), pag. 1-20.

Jean et Jacques Taffin, Jean d’Arras et Christophe Plantin / Clercq C de, In: De gulden passer : driemaandelijksch bulletijn van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen = Le compas d’or : bulletin trimestriel de la Société des bibliophiles anversois, ISSN 0777-5067: vol. 36 (1958), pag. 125-136.

Hofpredikers van Prins Willem van Oranje : Jean Taffin en Pierre Loyseleur de Villiers / door Cornelia Boer. – s-Gravenhage : Nijhoff, 1952. – VIII, 201 p. ; 24 cm. Ook verschenen in: Kerkhistorische studiën behorende bij het Nederl. archief voor kerkgeschiedenis, 5. – Sommaire en francais. – Proefschrift Leiden. – Met lit.opg. en index.

Drie evangeliedienaren uit den tijd der Hervorming / door Christiaan Sepp. – Leiden : Brill, 1879. – VI, 189 p. ; 25 cm. Bevat: Jean Taffin ; Pieter de Zuttere, gezegd Overhaag ; Agge van Albada. – Met index. – Ook beschikbaar in microvorm.