Walderfingen, Adrian von

? – voor 18 december 1566

De naam van deze huurlingenkapitein komt op verschillende wijzen voor. In een brief van Filips II aan Margaretha van Parma van 27 november 1566 deelt de koning de landvoogdes mee, dat als de prins van Oranje om vendels huurlingen mocht vragen, het in zijn geval beter was hiervoor een vertrouwd iemand te vragen, dat wil zeggen iemand die wel naar de prins zou luisteren, maar die bij een afwijkend bevel van de prins toch aan de landvoogdes of de koning zou gehoorzamen. Waarmee de prins dus in het geheim onder curatele werd gesteld. In 1566 stond Walderfingen op de lijst van door de landvoogdes aan te werven troepen om de ongeregeldheden in de Nederlanden te bestrijden.

Anton van der Lem

Literatuur

Walderfingen ontbreekt in de biografische woordenboeken.

Monique WEIS, Légitimer la répression des troubles. Les correspondances du pouvoir espagnol avec les princes allemands au début de la Révolte des Pays-Bas (1566-1568) , Archives générales du Royaume, Studia 99, Bruxelles, 2003, 174 p., n° de publication 4201, 7,50 Euros. Hier: Adrian von Walderfingen, maar ook: Wolderfingen.

Correspondance française de Marguerite d’Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II. J.S. Theissen, H.A. Enno van Gelder ed. (3 tom., Utrecht, 1925-1942) I, 220 Welderfiger (hier de gewraakte brief van Filips II), 237 (Adrien, trespassé), 258, 305 vlg., II, 313 (Waldersinger), 368 (Walderfingen); III, 46 (Adrian von Walderfingen), 70 vlg., 260.

Correspondance de Marguerite d’Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II. L.P. Gachard ed. (3 tom., Bruxelles, 1867-1881) II, 534; III, 14

Charles de Reiffenberg, Correspondance de Marguerite d’Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II, suivie des interrogato ires du comte d’Egmont et de quelques autres pièces (Bruxelles, 1842), pag. 209: Waldesinger

Friedrich Schiller, Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung (oorspronkelijke uitgave: 1788) in: Schillers Werke : Nationalausgabe XVII: Historische Schriften erster Teil. Karl-Heinz Hahn ed. (Weimar, 1970), S. 225,10

Wagenaar, Vaderlandsche Historie, VI, p. 208a: Walderfinger

Famiano Strada, Valdersongius; Ned. Editie: 334: Waldensinger

Nicolai Bvrgvndi … Historia Belgica. : Ab anno M.D.LVIII. – Ingolstadii, : ex officinâ Wilhelmi Ederi. Apud Joannem Bayr, 1629. – [8], 497, [3] p. ; in-4. – (?) 4 A-3P 4 3Q 2: p. 288