Zaltbommel

H. Hoet, Kaart van Zaltbommel met profiel en wapen , pentekening, ca. 1648. Bijzondere Collectie UB Leiden.

Afbeeldingen

Anoniem, De belegering van Bommel door Mendoza en de verdediging door prins Maurits in 1599 , gravure. Uit Orlers, De Nassausche Laurencrans. Bijzondere Collectie UB Leiden.

Kaart

[Bommelia obsessa ab Hispanis, Exercitus Duce Francisco de Mendoza Arragoniae Admirante. Conservata armis Ordinum Blegicae Foederatae Ductu Principis Mauritii Nassavii Anno 1599]. – [S.l. : s.n.], [1649]. – 1 kaart. ; 42×52 cm. Kaart van: Zaltbommel, Nederland. – Kopergravure. – Uit Blaeu Stedenboek, Lat. uitg. 3e dr. (met sign. L)
Plaatsingscode UB Leiden: COLLBN Port 10 N 49

Obsessi apud Bommeliam Hispani an. 1585. – [S.l. : s.n.], [1585]. – 1 blad. : kopergrav. ; 28 x 40 cm

Ook in: Famiano Strada, De bello belgico. – Genummerd: 296. – Legenda: A-M. – Atlas van Stolk, nr. 369,1; 861

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 422-423.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 10, 144.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 127-128 (J.J. van Hasselt, Beschryving van Bommel).

Literatuur

Het Bommelerwaard boek / Sil van Doornmalen … [et al. ; eindred.: Sil van Doornmalen]. – Zwolle : Waanders ; Zaltbommel : Streekarchief Bommelerwaard, cop. 2008. – 368 p. : ill. ; 17 cm. Uitg. ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Streekarchief Bommelerwaard. – Met index. ISBN 978-90-400-8529-1 geb.
Hierin de jaren 1566: Beeldenstorm te Zaltbommel; 1572: verrassing van Zaltbommel door de geuzen; 1574: van juni tot oktober de stad vergeefs belegerd door de Spanjaarden; 1588: Caspar van Baerle rector Latijnse School; mei 1599: opnieuw vergeefs belegerd door de Spanjaarden (Mendoza); 1602: Zaltbommel terug bij Gelderland

De Bommelse geuzen. Twee akten betr. de veroordeling van opstandelingen in Zaltbommel, 1568 / C.J.W. van Meurs. In: Tussen de Voorn en Loevestein : contactblad van de Historische Kring “Bommelerwaard”, ISSN 0923-1153: vol. 26 (1990), pag. 49-57.

Classicale acta, 1573-1620. – ‘s-Gravenhage : Nijhoff [etc.], 1980-…. – .. dl. ; 25 cm Vanaf 2012 uitg.: Den Haag : Huygens ING. – Uitg. van dl. 2 (1991) en volgende: ‘s-Gravenhage : Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

Groot, J.H. de, Zaltbommel. Stad en Waard door de eeuwen heen (Zaltbommel 1979).

De blokkade van Zalt-Bommel : dagverhaal van Gasparus de L’Agarge, geestelijke, behoorende tot het gevolg van Gillis de Berlaimont, heer van Hierges; hierin vindt men bijzonderheden wegens het voorgevallene voor Zalt-Bommel en omstreken, ook wegens den slag op de Mokerheide, 1574 / uitgeg. en toegelicht door H.F.M. Huybers en J. Kleyntjens. – Arnhem : Gouda Quint, 1925. – 113 p. : ill. ; 25 cm. – (Werken, uitgegeven door Gelre ; no. 16)
Plaatsingscode UB Leiden: G 506 16

De verrassing van Salt-Boemel na 350 jaren herdacht : gedenkboek uitgegeven door het feestcomité. – Zalt-Bommel : Pekelharing, 1922. – 47 p. ; 25 cm
Plaatsingscode UB Leiden: 1063 C 17

Beschryving der stad Bommel : behelzende in het kort al het geene men omtrent die stad en inwoonders, met opzigt tot desselfs opkomst, aanwas, voorregten, regeeringe … heeft kunnen uitvinden … / alles byeen gebragt en met den druk gemeen gemaakt door een Gelders regtsgeleerde. – Te Arnhem : by J.H. Möeleman, 1765. – [4], 279 p. ; in-8. – * 4 A-R 8 S 4 Auteur: Johan Jacob van Hasselt. – Nijhoff / Van Hattum 127. – Nijhoff, no. 127. – Grondsl. bibl. v. Gld. / Gouda Quint (1910) p. 216.De reductie van Bommel, (1572-1602) / door D. Brouwer. – Arnhem : Gouda Quint, 1918. – vii, 96 p. ; 25 cm. – (Werken, uitgegeven door Gelre ; no. 13)
Plaatsingscode UB Leiden: G 506 13

Waerachtich verhael vande stercke belegeringe ende inneminge der machtighe Schantze van S. Andries, ghelegen in Bommeler Weert. gheschiet d. 8. May. anno 1600. – [S.l.] : Ghedruckt nae die Copye uyt Legher in Bommeler-weert 1600, 1600. – 8 p. ; in-8. Knuttel 1125.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSIA 2516

Schermutsinghen van Bommel. Cort beschrijvinge vande schirmutzelen ende belegering der starcke stadt Bommel. – [Amsterdam], H. Heynricxen, [1599], [1599]. – in-8. – [A]4. TB 4493. – Petit 719.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 1100