Dinothus, Richard

Coutances, ? – Montbéliard, 1586?

Dinothus werd geboren in Coutances, in Normandië. Als protestant moest hij uitwijken en kwam hij via Engeland en Montbéliard in Bazel terecht. In 1574 werd hij predikant van de protestantse kerk in Montbéliard, halverwege Besanon en Mulhouse. In 1586 nam hij deel aan een godsdienstgesprek aldaar, bedoeld om lutheranen (waartoe hij zelf behoorde) en calvinisten met elkaar te verenigen. Er kwam zo’n grote heibel uit voort dat de landsheer besloot alle die niet de lutherse geloofsbelijdenis wilden aanvaarden het land moesten verlaten. Voordien was Dinothus al gestorven. In Bazel publiceerde hij verschillende werken over de godsdienstoorlogen, o.a. de Franse.

Everard van Reyd vermeldt in zijn voorrede de naam van Dinothus als een van degenen die met ongewassen handen zich vergrepen hebben aan de geschiedenis van de Opstand. Hij wordt dan ook door slechts een enkeling genoemd. Friedrich Schiller meldt dat hij van het boek van Dinothus gebruik heeft gemaakt in verband met enkele documenten die elders niet meer zijn overgeleverd. Samuel de Wind en Robert Fruin vermelden Dinothus nergens.

Werken

Richardi Dinothi Normanni Constantinatis De bello civili Belgico libri VI : quod ab anno LV. in annum XXCVI. vario euentu gestum est … – Basile : per Conr. Vvaldkirch, 1586. – [8], 456, [16] p. ; in-4. (4 a-z 4 A-Z 4 Aa-Ll 4 *-2* 4. Adams, D 462.
Plaatsingscode UB Leiden: 392 B 16; 1147 B 5; THYSIA 1849

Een spieghel der ghedenckwaerdigher oorlochscher gheschiedenissen, wt meest allen chronijcken int Latijn beschreven / Hiervan is een Eelhert de Veer duytscher gheweest. – Tot Alckmaer : ghedr. by Joost Willemszoon Duyt, 1587. – VIII, 143 fol. ; in-8. Moes / Burger 547.
Plaatsingscode UB Leiden: 1158 F 14;

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden: niet opgenomen

Biographie Nationale de Belgique : niet opgenomen

Dictionnaire de Biographie Française XI (Paris, 1967) 381-382 (R. Limouzin-Lamothe)

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Mémoires de Viglius et d’Hopperus sur le commencement des troubles des Pays-Bas / avec notices et annotations par Alph. Wauters. – Bruxelles : Heussner [etc.] ; La Haye : Nijhoff, 1858. – XXIV, 392 p. ; 23 cm. –  (Publications de la Société de l’Histoire de Belgique. 1re série, XVIe siècle ; 2) (Collection de mémoires relatifs à l’histoire de Belgique). Reg., p. 82, n. 1.