Vrede van Munster

1648 – Op 30 januari ondertekenen de gezanten van Spanje en de Republiek in het Huis van het Kramersgilde te Münster na langdurige onderhandelingen een vredesverdrag tussen beide partijen. Het verdrag kent 79 artikelen en er bestaan vier exemplaren: twee in het Nederlands en twee in het Frans. Dit verdrag wordt vervolgens naar Madrid en Den Haag gestuurd ter ratificatie door respectievelijk koning Filips IV van Spanje en de Staten-Generaal. De ratificatie door Filips IV geschiedt in het Frans en in het Spaans. Op 15 mei 1648 bekrachtigen de Nederlandse en Spaanse afgevaardigden met een eed het vredesverdrag in het raadhuis van Münster. Van Nederlandse zijde zijn aanwezig de gevolgmachtigden Willem Ripperda, Frans van Donia, Adriaen Clant van Stedum, Adriaen Pauw, Jan van Mathenesse en Barthold van Gent. Spanje wordt vertegenwoordigd door graaf Pignoranda en de Spaanse ambassadeur in de Nederlanden: Antoine Brun. Het tafereel is tot in detail vastgelegd door de Nederlandse schilder Gerard ter Borch (1617-1681) die meegereisd is naar Münster. Het origineel bevindt zich in de National Gallery in Londen. Op 5 juni wordt de vrede afgekondigd zowel in de Noordelijke als de Zuidelijke Nederlanden.

De ratificatie van de Vrede van Munster

Literatuur

Conflicting words : the Peace Treaty of Münster (1648) and the political culture of the Dutch Republic and the Spanish monarchy / Laura Manzano Baena. – Leuven : Leuven University Press, 2011. – 1 online resource (282 pages). – (Avisos de Flandes ; 13). Rebels — Tyrants — Authority — Negotiating sovereignty — Negotiating religious coexistence and toleration. – Includes bibliographical references (pages 249-278) and index.

ISBN 94-6166-092-8 (electronic bk). ISBN 978-94-6166-092-3 (electronic bk)
See here for a book review Robert Tiegs (Louisiana State University).

350e anniversaire des Traités de Westphalie 1648-1998 : une genèse de l’Europe, une société à reconstruire / textes présentés par: Jean-Pierre Kintz, Georges Livet. – Strasbourg : Presses Universitaires de Strasbourg, 1999. – 643 p, XXXII p. pl. : ill. ; 24 cm. Actes du Colloque International, Strasbourg, Palais de l’Université, 15 au 17 octobre 1998. – Met lit. opg. ISBN 2-86820-069-9

Wilhelm Fleitmann, ‘Postverbindungen für den Westfälischen Friedenskongress 1643 bis 1648’, in: Archiv für deutsche Postgeschichte, Heft 1 (1972) 3-48