1606


Spinola’s krijgsgeluk

Uit: J. van Vloten, Nederlandsche geschiedzangen , II, 1864, 377-378.
Oorspronkelijke bron: Pasquil van den Tijd . In: Bibliotheca Thysiana, Universiteitsbibliotheek Leiden.

Pasquille, gestroyt by eenighe Catholijcken tot Amsterdam
18 september 1606

Omdat Spignola is der Geusen dwingher,
Heeten sy hem Marquis den Springher.
Welaen! hy kan seer lustich springhen
Van Oldenzeel tot binnen Linghen,
Van Lingen tot binnen Wachtendonck,
Wat dunckt u, Geusen, van sulcken spronck?
Mijn dunckt sy is seer sterck
Om te springhen binnen Berck,
Oock is hy dapper op sijn leden
Om te springhen in ander steden
Hy sal u met springhen nog soo dwinghen,
Dat u niet en sal lusten daeraf te singhen.
Laet dan u gecken en stopt u becken,
Met Heeren en Princen en wilt niet gecken,
De kat moet mauwen, maer het Calf moet flauwen,
Wat sijn de Geusen meer als rabauwen? –
Wilt deese lesse leeren en u bekeeren,
Opdat ghy ontgaet de straffe des Heeren.

Antwoord:

Deze pasquille te wederleggen was ick veerdigh ras,
Maer ick hebt gelaten,
want tsop den cool niet weerdigh was.