Hamconius, Martinus

Katholiek en koningsgezind Fries geschiedschrijver

Follega (prov. Friesland), (1550?) – ?, 1620

Hamconius koos de zijde van de Spaanse koning en de katholieke kerk en moest daarom, toen de opstandelingen in Friesland de overhand kregen, zijn functies van substituut-grietman van Lemsterland en grietman van Doniawerstal opgeven. Hij vertrok naar het nog door de Spanjaarden beheerste gedeelte der Nederlanden, maar moest met dezen vesting na vesting verlaten (Steenwijk, Groningen, Lingen, Doetinchem). Misschien maakte hij van het Twaalfjarig Bestand gebruik om naar zijn geboorteland terug te keren. Anderzijds heeft hij zijn boek in 1609 opgedragen aan aartshertog Albertus van Oostenrijk en hoopte hij mogelijk zo voor een betrekking in de koninklijke Nederlanden in aanmerking te komen.

E.O.G. Haitsma Mulier / Anton van der Lem

Werken

Martini Hamconii Frisia seu de viris rebusque Frisi illustribus, libri duo : adjecti sunt Pontifices Frisiorum Ethnici, seu Praefecti Druydum; Episcopi Ultrajectini: Comites Hollandi et Zelandi: Diplomataque, et Monumenta aliquot Pontificum, Csarum, ac aliorum heroum; virtutem Frisiorum declarantia. – Monasterii Westph. : typis Lamberti Rasfeldii, 1609. – 189 ongenummerde pp. : ill. ; in-4. Eerste zeldzame uitgave.
Plaatsingscode UB Leiden: 412 C 29; 1017 B 25

Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus libri II… ab authore recognitum, auctum et imaginibus Regum, Potestatum, ac Principium exornatum … / Martinus Hamconius. – Franekerae : exc. J. Lamrinck et J. Starter, 1620. – [17] + 127 + [4] f. : ill. ; in-4
Plaatsingscode UB Leiden: 1117 D 16
De uitgave is verrijkt met de portretten van alle graven van Friesland, met als laatsten Filips II en Albertus & Isabella.

Martini Hamconii Frisia seu de viris rebusque Frisi illustribus, libri duo / opus ab authore recognitum, auctum, et imaginibus regum, potestatum ac principum exornatum : adiecti sunt Pontifices Frisiorum Ethnici, seu Praefecti Druydum: Episcopi Ultraiectini: Comites Hollandi et Zelandi: Diplomataque, et Monumenta aliquot Pontificum, Csarum, ac aliorum heroum; virtutem Frisiorum declarantia. – Amstelodami : apud Joannum Janonium, 1623. – [25] p., 131 bl., [8] p. : ill. ; in-4. Met reg.
Niet in UB Leiden.

Literatuur

Samuel de Wind, Bibliotheek van Nederlandsche Geschiedschrijvers (Middelburg, 1835) 348

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden VIII (eerste stuk) (Haarlem, 1867) 134-135

Biographie Nationale de Belgique I (Bruxelles, 1866) 368-380 (L.P. Gachard)

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek VII (Leiden, 1927) 522-523 (H. Brugmans)

E.H. Waterbolk, Friese geschiedschrijving, sub voce

De yllustraesjes by de apokrife skiedskriuwing / H. Miedema. In: It Beaken: vol. 22 (1960), afl. 2 (jun), pag. 60-72.