Bommene(d)e

Voormalig dorp aan de noordkust van het Schouwen, afgescheiden door een gracht en beschermd door drie ravelijnen. Op 28 september 1575 werd het door de Spanjaarden ingenomen en uitgemoord. In de eeuw daarna had het herhaaldelijk te lijden van stormvloeden en in 1682 ging het definitief ten onder.

Vestingbouwkundige plattegrond van Bommenede , manuscript, 17e eeuw. Bijzondere Collectie UB Leiden.

Kaarten

[Bommenede door de Spanjaarden ingenomen, 29 Spt 1575]. – [S.l. : s.n.], [17e E.]. – 1 krt. ; 12×16 cm
Kaart van: Bommenede, Nederland. – Kopergr. – Verkleind naar Hogenberg. – Uit Baudart N. 56. – Muller, Historieprenten, 711. – Beschrijving naar fiche-catalogus Bodel Nijenhuis.
Plaatsingscode UB Leiden: COLLBN Port. 36, N. 3

[Bommenede door de Spanjaarden belegerd en ingenomen 29 Spt 1575] / F. Hogenberg. – [Nederland], 1575. – 1 krt. ; 19×28 cm. Kaart van: Bommenede, Nederland. – Kopergr. – Muller, Historiepr., N. 148, blz. 48. – Beschrijving naar fiche-catalogus Bodel Nijenhuis.
Plaatsingscode UB Leiden: COLLBN Port. 36, N. 5

[Bomenedae vetuis typus ab Hispanis anno 1575 obsessae] / Z. Roman. – [S.l. : s.n.], 1575. – 1 krt. ; 39×76 cm
Kaart van: Bommenede, Nederland. – Potloodteekening. – Opgedragen aan R. Hofferus. – Beschrijving naar fiche-catalogus Bodel Nijenhuis.
Plaatsingscode UB Leiden: COLLBN Port. 36, N. 2

Literatuur

Een verdronken vesting. Bommenede in middeleeuwen / C. van der Graaf. In: Jaarboek … waarin opgenomen: Jaarverslag …, ISSN 0921-0989: (1985-1986), pag. 40-51.

Bommenee / M.P. de Bruin. In: Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, ISSN 0927-5177: vol. 71 (1954), pag. 13-17.

Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, / bijeengebragt door A.J. van der Aa ; onder medew. van eenige vaderlandsche geleerden. – Te Gorinchem, : bij Jacobus Noorduyn, 1839-1851. Tweede deel: B. – 1840, pp. 562-563