Asset, Pierre

? , ? – ?, 20 november 1580

Pierre Asset, heer van Nave, rechtsgeleerde uit Artesië, president van de Raad van Artesië 1555-1580, lid van de Raad van Beroerten 1567-1568.

De rechtsgeleerde Pierre Asset was president van de Raad van Artesië. Het oordeel van Morillon luidde over hem: Il est fort prudent, catholique et zéleux pour le service du Roy et du pays’ (hij is zeer bedachtzaam, katholiek en volijverig voor de dienst van de koning en het land) en hoewel hij toen al op leeftijd was leek hij Morillon een goede kandidaat voor de opvolging van Viglius of Hopperus (Morillon aan Granvelle, 7 december 1566). Asset  was een van de Nederlandse leden van de Raad van Beroerten , waartoe hij door Alva was aangewezen. Vanaf de instelling van deze Raad op 20 september 1567 was hij door Alva belast met zaken betreffende Artesië en Henegouwen en de andere Franstalige gewesten. Op 1 december volgde al een reorganisatie en moest Asset zich bezighouden met het proces tegen Willem van Oranje, de graven Lodewijk van Nassau, Hoogstraten, Culemborg, Bredero en de markies van Bergen. Toen hij ook het proces van Egmond moest aannemen leverde hij een dossier in waarin hij de graaf verdedigde en zonder meer van majesteitsschennis vrijsprak. Zijn onafhankelijk oordeel maakte hem in de ogen van Alva dus ongeschikt voor zijn taak, waarop Asset uit de Raad van Beroerten werd ontslagen.

Anton van der Lem

Bron

Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Fonds Van Hulthem, ms. nr. 105: Avis de Pierre Asset sur le fameux procès d’Egmont (verg. Vandervynckt, 1822)

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden : niet opgenomen

Biographie Nationale de Belgique : niet opgenomen

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Le conseil des troubles / par Alphonse L. E. Verheyden. – Flavion-Florennes : Ed. Le Phare [etc.], 1981. – 356 p. : ill. ; 20 cm. – (Histoire du protestantisme en Belgique et au Congo Belge ; t. 11)
Lit.opg. – Indices.

Correspondance du Cardinal de Granvelle, 1565-1586 / publ. par Edmond Poullet ; faisant suite aux papiers d’état du Cardinal de Granvelle, publ. dans la collection de documents inédits sur l’histoire de France. – Bruxelles : Commission Royale d’Histoire, 1877-1896. – 12 dl. : ill., portr. ; 28 cm. – (Collection de chroniques belges inédites). Vanaf dl. IV uitg. door Ch. Piot. – Met reg.