Inquisitie in de Nederlanden

Dit item is in voorbereiding

Literatuur

Les inquisitions modernes dans les Pays-Bas méridionaux, 1520-1633 / Aline Goosens. – Bruxelles : Editions de l’Université de Bruxelles, 1997-1998. – 2 dl. ; 24 cm. –  (Spiritualités et pensées libres)
Met lit.opg. en index.

De mythe van de Spaanse inquisitie in de Nederlanden van de zestiende eeuw / Werner Thomas. In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, ISSN 0165-0505: vol. 105 (1990), pag. 325-353.

De werking van de inquisitie / J. Scheerder. – Den Haag [etc.] : Nijgh en Van Ditmar [etc.]. – p. 153-165
In: Opstand en pacificatie in de Lage Landen : bijdrage tot de studie van de Pacificatie van Gent: (1976), p. 153-165.

Beschouwingen bij een recente geschiedenis der Inquisitie in de Nederlanden der zestiende eeuw / A.L.E. Verheyden. In: Sacris erudiri : jaarboek voor godsdienstwetenschappen, ISSN 0771-7776: vol. 4 (1952), pag. 384-391.

De inquisitie in de Nederlanden der zestiende eeuw / P. Emiel Valvekens ; [inl. van E. Verstappen]. – Brussel [etc.] : De Kinkhoren ; Brussel [etc.] : Desclée De Brouwer, 1949. – 346 p. : ill. ; 23 cm. –  (Catholica. Kerkgeschiedenis ; 5-1)

Inquisitie in de Nederlanden / door W. Nolet. – ‘s-Hertogenbosch : Geert Groote Genootschap, [1939]. – 31 p. ; 20 cm. –  (Kerk. Geschiedenis) (G.G.G. ; no. 568)

Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae : verzameling van stukken betreffende de pauselijke en bisschoppelijke inquisitie in de Nederlanden / uitg. door Paul Fredericq en zijne leerlingen. – Gent : Vuylsteke [etc.] ; ‘s Gravenhage : Nijhoff, 1902. – XLVIII, 485 p. ; 25 cm. Werken van den practischen leergang van vaderlandsche geschiedenis ; IX. – Lit.opg. Dl. 5: Tijdvak der hervorming in de zestiende eeuw. Eerste vervolg (24 september 1525-31 december 1528).

Twee verhandelingen over de Inquisitie in de Nederlanden tijdens de 16de eeuw. – Gent [etc.] : Vuylsteke [etc.], 1897. – XVI, 127 p. ; 26 cm. –  (Werken van den practischen leergang van vaderlandsche geschiedenis ; 6)
Bevat: De uitvoering der geloofsplakkaten en het stedelijk verzet tegen de Inquisitie te Antwerpen / door Jan-Joris Mulder. De Inquisitie in het Hertogdom Luxemburg vóór en tijdens de 16de eeuw / door Julius Frederichs.

Inquisitio haereticae pravitatis Neerlandica = Geschiedenis der inquisitie in de Nederlanden, tot aan hare herinrichting onder keizer Karel V (1025-1520) / door Paul Frédéricq. – Gent : Vuylsteke ; ‘s Gravenhage : Nijhoff, 1892-1897 (Gent : Drukkerij Victor van Doosselaere). – 2 dl. : ill. ; 24 cm. –  (Werken van den practischen leergang van vaderlandsche geschiedenis / van Prof. Paul Fredericq ; 3; 7). Dl. 1: De Nederlandsche Inquisitie tijdens de elfde, twaalfde en dertiende eeuwen. Dl. 2: De Nederlandsche Inquisitie tijdens de veertiende eeuw.

L’inquisition et le régime pénal pour la répression de l’ hérésie dans les Pays-Bas du passé / par le chanoine P. Claessens. – Turnhout : Splichal-Roosen, 1886. – VIII, 280 p. ; 23 cm

Oude drukken

De artijckelen ende besluyten der inquisitie van Spaengien, om die van de Nederlanden te overvallen. – Copy: Delf, 1621, 1621. – in-4. – A-E4. Issued 16-02-1568. – Satire. – Includes: Sentbrief; and Plakkaat van verlatinge. – Knuttel 3212.

De artijckelen ende besluyten der Inquisitie van Spaegnien, om die van de Nederlanden te overvallen ende verhinderen. – [S.l.] : [s.n.], [1608?]. – [4] p. : ill. ; in-4
Zonder titelpagina. Koptitel. – Uitgevaardigd 16 februari 1568. – Katern A1, regel 7: leelijcken.