Coster, Charles Theodoor Hendrik De

München, 20 augustus 1827 – Elsene, 7 mei 1879

Biografie

De Coster genoot in zijn eerste jaren een aristocratische opvoeding in het paleis van de aartsbisschop van Tyr, graaf Charles Mercy d’Argentau (zijn peetvader), waarvan zijn vader intendant was. Na enkele jaren verlieten zijn ouders München en vestigde het gezin zich in Brussel, waar tevens een tweede kind geboren werd. Tijdens De Costers verblijf op een kostschool in Etterbeek overleed zijn vader. Na de kostschool vervolgde hij zijn studie in het collège Saint-Michel. Even hoopte zijn omgeving dat hij zou kiezen voor het priesterschap in plaats van zich bezig te houden met zijn dromerijen, maar uiteindelijk kreg De Coster een functie bij de Société Générale. Hij voelde zich echter totaal niet thuis bij deze bank te midden van de bureaucraten. Zijn liefde voor de letterkunde leidde ertoe dat hij in 1850 aan de Hogeschool van Brussel een kandidaatsdiploma in de Letterkunde behaalde. Met dit diploma kreeg hij echter geen functie als dagbladschrijver of toneelauteur. Hij wilde enkel kunstenaar zijn. Ondanks de vele tegenslagen en onbegrip in zijn verdere loopbaan bouwde hij een eervolle naam op in de Franstalige letterkunde. Naast enkele gewaardeerde bijdragen in dagbladen en tijdschriften levert hij in 1856 Les Frères de la bonne trogne , in 1857 Légendes flamandes et wallones , in 1861 Contes brabanons en in 1868 La légende d’Ulenspiegel. Ondanks de waardering die De Coster voor zijn werk kreeg, leefde hij grotendeels in armoede. In deze armoede en diep in de schulden stierf De Coster op 7 mei 1879 te Elsene.

Historische roman

La légende d’Ulenspiegel / Ch. de Coster ; ill. d’eaux-forts. – Paris etc., 1868. – ill. ; 4.

La legende et les aventures héroiques, joyeuses et glorieuses d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs / Charles De Coster ; avec eaux-fortes par L. Artan, L. Becker e.a. – 2e éd. – Paris, 1869. – VI, 480 p. ; in-4
Plaatsingscode UB Leiden: HOTZ 3899
Vele herdrukken.

Eerste vertaling in het Nederlands:

De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders / in het Vlaamsch vert. naar Charles De Coster ; door R. Delbecq (voor het proza) [en] Johan (voor de liederen) ; met 42 platen van J. Gondry. – Gent : Claeys, 1896. – xvi, 680 p. : ill. ; 27 cm
Rug- en voortitel : Legende van Uilenspiegel.
Plaatsingscode UB Leiden: 1077 B 15
Vele herdrukken.

In De Costers versie wordt Tijl geïntroduceerd als een volksheld uit de 16e eeuw. Aanvankelijk houdt hij zich bezig met het blootleggen van de zwakheden der mensheid, maar hij ontwikkelt zich gaandeweg tot voorvechter van de onafhankelijkheid der Lage Landen tegen Filips de Tweede van Spanje. De drijfveer van Tijls handelen wordt gevormd door de onrechtmatige vervolging van het Vlaamse volk door de katholieke kerk. Als ook Tijls vader wordt omgebracht, zweert hij wraak en sluit hij zich aan bij Willem van Oranje en de geuzen. Hij wordt echter hevig teleurgesteld wanneer zij Vlaanderen aan haar lot over blijken te laten.

Zie voor meer informatie over Tijl Uilenspiegel: https://www.ulenspiegel.net/homepage.htm

Tineke Janzen