Sittard


Literatuur

De bouw van het Sittardse stadhuis van Pasqualini (1560-1570) en magistratenfamilies in de 16e en 17e eeuw / J.M.S. Oremus. – Sittard : Stichting Monografieën uit het Land van Sittard, 1993. – 107 p. : ill. ; 24 cm. – (Monografieën uit het land van Sittard, ISSN 0921-3066 ; dl. 8)
Met index, lit. opg. ISBN 90-72115-08-2

Sittard Gulikse stad : (van 1400 tot 1801) / A.E.L. Jonkergouw. – Sittard : V.V.V., 1977. – 205 p. : ill. ; 21 cm. Ter herdenking van de verwoesting van Sittard in augustus en september 1677.

Trivmph basvyn over de geluckige victorie ende heerlijcke over-winninge der stadt Maestricht, mitsgaders de steden Venlo, Rourmonde, Stralen, Erckelens, Sittert, ende Limburgh met het landt daer aen behoorende : gewonnen door den door-luchtigen, Hoogh-geboren vorst Frederick Henrick Prince van Oranjen, Grave van Nassau … int jaar 1632 / historysche wijse in rijm gestelt, door B. Rvyssenberch. – Gedruckt in ‘s Graven-Hage : voor Anthony Iansz. Tongerloo ; Gedruckt in ‘s Graven-Hage : by I. Burchoorn, [1632]. – 14 p. ; in-4
Colofon: Gedruckt in ‘s Graven-Hage, by I. Bvrchoorn.

Jan Vander Veens Verbaasde Fama Over de treffelijcke ongemeene Zeghe der wijtberoemde Stadt Maastricht, ende der Steden Venlo, Ruermonde, Stralen, Zittert ende Limborgh: mitsgaders ses Schanssen, verovert door ‘t beleyt des … Prince van Orangien, … int Jaar 1932. – t’Amsterdam, : Voor Pieter Walschaert, 1632. – 8 p. ; in-4
Knuttel 4255, W. 2217 (andere dr.).