Kennemerland

Hart van Kennemerland : album van leven en werken in Midden-Kennemerland door de eeuwen heen / door J. van Venetien. – IJmuiden : Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken, [1968]. – 248 p. : ill. ; 32 cm. Uitg. bij het 50-jarig bestaan van Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. te IJmuiden, 1918-1968. – Met lit. opg.

Uit het verleden van Midden-Kennemerland / H.J.J. Scholtens ; met ruim 100 afb. en vignetten van Guy de Sauvage. – Den Haag : Van Stockum, 1947. – XI, 314 p. : ill. ; 25 cm. Met index.

De vrijbuiters van Kennemerland : een verhaal uit den Tachtigjarige Oorlog / door G.C. Hoogewerff. – Nijkerk : G.F. Callenbach, [1888]