Heusden

Zuid-Hollands vestingstadje strategisch gelegen aan de Maas, waarvan de vestingwerken uit de tijd van de Opstand intact bewaard zijn gebleven.

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 304-305.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 227.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 64 (A. van den Burgh), nr. 233-235 (J. van Oudenhoven).

Literatuur

Hans van de Mortel: Crime et peine dans la drossarderie de Heusden (1615-1714)

De stroper van Heusden : een verhaal uit 1593 / P. de Zeeuw J.Gzn. ; met tek. van Kees van Lent. – Utrecht : “De Banier”, 1983

Oorlogsellende over het Land van Heusden en van Altena in de tachtigjarige oorlog / [M.D. Lammerts]. – [S.l. : s.n.], 1952
In: Mededelingenblad van de Historische Vereniging voor de Provincie Zuid-Holland; jrg. 5, nr. 13, mei 1952.